Gecategoriseerd | Opinie, Politiek

Brekend: GroenLinks eist vervolging Europese fractieleider wegens kindermisbruik

Naar aanleiding van debatten in de Tweede Kamer over het kindermisbruik in de Rooms Katholieke kerk eisen de parlementsleden van GroenLinks dat ook Daniel Cohn-Bendit, de fractieleider van de Groenen in het Europese Parlement, ter verantwoording wordt geroepen voor de seksuele handelingen die hij in de jaren ’70 met kinderen heeft gepleegd.

‘Linkse Kerk in crisis’

‘Het kwam als een donderslag bij heldere hemel’, aldus Tofik Dibi, ‘het besef hoe hypocriet wij als GroenLinks al jaren bezig zijn. Altijd stonden wij vooraan om de Rooms Katholieke kerk de maat te nemen, maar voor de zondaars in ons eigen midden hielden we ons doof en blind.’ Liesbeth van Tongeren valt hem bij ‘Dat zo iemand als Daniel Cohn-Bendit, iemand die in woord en geschrift heeft toegegeven dat hij kinderen heeft misbruikt, onze fractieleider kan zijn in het Europese Parlement, dat is ronduit onbegrijpelijk.’
De emoties in de GroenLinks fractie liepen vandaag hoog op toen Dibi op zijn iPad zijn fractiegenoten de videobeelden uit 1982 liet zien. Jolande Sap: ‘Het stond al drie jaar op Youtube, maar we hebben het genegeerd. Tot nu toe. Wij vinden echt dat dit niet kan, de beelden zijn gewoon te walgelijk. Hoe schril is het contrast tussen de verontwaardiging van de linkse partijen over wat er in de Rooms Katholieke kerk is gebeurd en de ontkenning van de maatschappelijke ravage die tijdens de seksuele revolutie door onze eigen mensen is aangericht? GroenLinks hoopt dat alle archieven opengaan en dat er geen enkele belemmering voor de waarheidsvinding zal zijn. Ook vragen we ons af of er een mogelijke relatie tussen kindermisbruik en het gebruik van drugs te vinden is, ook dat zal onderzocht moeten worden. Cohn-Bendit hoort geen beroep te doen op verjaring, ook niet als het tot civiele processen komt. Dit type zware misdaad blijft in onze kringen te vaak onbestraft. Als wij, de Linkse Kerk die zich zo vaak als hoeder van de moraal opwerpt, echt schoon schip willen maken, dan zal de onderste steen naar boven moeten komen en mogen kindermisbruikers als Daniel Cohn-Bendit hun straf niet ontlopen.’

Het bovenstaande is natuurlijk fictie, het zijn geparafraseerde uitspraken die Groenlinkse politici recent nog in debatten over het misbruik binnen de Katholieke kerk hebben gedaan. De Europese Federatie van Groene Partijen zal haar leider niet laten vallen. GroenLinks zal blijven zwijgen over wat al zeker tien jaar bij hen bekend is of zou moeten zijn. De mythische proporties die de jaren ’60 en ’70 in het collectieve geheugen hebben aangenomen mogen niet worden aangetast. Daarom heb ik  op het bestaan van de beelden van Daniel Cohn-Bendit gewezen en het allemaal nog eens op een rijtje gezet. Voor iedereen die nog maar het geringste beetje vertrouwen in de linkse politiek had en voor diegenen die al langer wisten dat de grootste smeerlappen zich als de grootste wereldverbeteraars weten voor te doen.

Het is januari 2001 als Bettina Röhl, dochter van Ulrike Meinhof en Klaus-Rainer Röhl, twee bijna uitgewiste sporen van de roerige jaren ’70 weer aan het daglicht brengt. In Stern en BILD verschijnen foto’s van de Groene politicus Joschka Fischer, dan minister van buitenlandse zaken en vice-bondskanselier in het kabinet van Gerhard Schröder, waarop te zien is hoe Fischer samen met de latere RAF terrorist Hans-Joachim Klein een politieagent in elkaar slaat. Gelijktijdig plaatst Bettina Röhl op haar website delen van een in 1975 in boekvorm verschenen interview met Daniel Cohn-Bendit, één van de meest populaire leiders van de Franse studentenrevolte van mei 1968, die sinds 1994 zitting heeft in het Europese Parlement. Cohn-Bendit, of ‘Rooie Danny’, laat daarin optekenen hoe hij na zijn terugkeer in Duitsland gedurende twee jaar als begeleider in een door de studentenbeweging opgerichte crèche, een ‘Kinderladen’, van de Universiteit van Frankfurt gewerkt heeft. Het is de tijd van de anti-autoritaire opvoeding en Cohn-Bendit vindt dat de behoeften van kinderen in links-radicale kringen veronachtzaamd worden. Zo wilde de RAF terroriste Ulrike Meinhof toen zij ondergronds ging haar tweelingdochters in een Palestijns weeshuis onderbrengen, wat haar ex-man Röhl met hulp van Stefan Aust nog net wist te voorkomen. Voor Cohn-Bendit was de kinderopvang een uitgelezen plek om de theorieën van Karl Marx en de omstreden psycho-analyticus en seksuoloog Wilhelm Reich over de ideale samenleving en vrije seksualiteit uit te proberen.
‘De meeste kinderen kwamen uit een ‘traditioneel’ gezinsverband en hadden de zondag bij hun ouders doorgebracht, dus elke maandag brak de hel los. Ze sloegen om zich heen en maakten alles stuk om stevig uit te razen. Er was een jongen bij met onbeheersbare woedeaanvallen en sadistische neigingen. Hij sloeg de anderen met een hamer, maakte dieren dood en had bij een cavia de pootjes afgesneden. (…) Het kind was tot z’n derde door z’n oma opgevoed omdat zijn vader, een sociaaldemocratisch politicus, geen last van hem wilde hebben.’

‘Bij de omgang met de kinderen werd ik mij er van bewust dat in al mijn relaties de behoefte heb om anderen van mij afhankelijk te maken. Mijn geflirt met de kinderen kreeg al snel erotische trekken. Ik bemerkte dat meisjes van vijf jaar oud al geleerd hadden om me op te geilen. Het was ongelooflijk en ontwapenend. (…) Konflikten met de ouders bleven niet uit. Sommige kinderen hadden hun ouders regelmatig geslachtsgemeenschap zien bedrijven. Op een avond had een klein meisje haar vriendin thuis opgezocht en gevraagd of ze met haar wilde neuken. Ze had het over wippen, neuken enzovoort. Toen zijn de ouders van het vriendinnetje, praktiserende katholieken, langsgekomen om te klagen, zo geschokt waren ze. Het is meerdere keren gebeurt dat kinderen mijn rits hadden open gemaakt en begonnen waren me te strelen. Het hing van de situatie af hoe ik reageerde, maar hun wensen stelden mij voor een probleem. Ik vroeg aan hen: ‘waarom spelen jullie niet met elkaar, waarom hebben jullie mij uitgekozen en niet de andere kinderen? Als ze aan bleven dringen heb ik nochtans ook hen gestreeld. Ze hebben me toen van perversiteiten beschuldigd. Onder verwijzing naar het ‘Radikalenerlass’ (het beroepsverbod voor extremisten dat Willy Brandt in 1972 had ingevoerd) werd de gemeenteraad gevraagd of ik door de overheid betaald werd, maar gelukkig stond ik onder contract bij de oudervereniging, anders zou ik ontslagen zijn.’

De onthullingen van Bettina Röhl brachten een golf van verontwaardiging teweeg, maar verreweg de meeste aandacht ging uit naar de gewelddadige gedragingen van Joschka Fischer. Wel verscheen er op 31 januari een open brief aan Daniel Cohn-Bendit van de voormalige FDP minister van buitenlandse zaken Klaus Kinkel aan Daniel Cohn-Bendit in de Berliner Tageszeitung. Kinkel, die zich al langer had ingezet tegen kindermisbruik, vroeg Cohn-Bendit om een verklaring die weerlegde dat door hem of onder zijn verantwoordelijkheid onzedelijke handelingen in de Frankfurtse universiteitscrèche hadden plaatsgevonden. In zijn antwoordbrief in dezelfde krant verklaarde het Europees Parlementslid dat hij zich destijds niet van het probleem bewust was geweest. Zijn uitspraken in ‘Le Grand Bazar’ zouden slechts het resultaat zijn van een poging om gezamenlijk een nieuwe seksuele moraal te definiëren. De in het boek omschreven seksuele handelingen waren volgens Cohn-Bendit ‘zelfbeschouwingen in de ik-vorm, bedoeld om taboes te doorbreken, te provoceren en de discussie aan te scherpen. Op het Franse journaal zei Cohn-Bendit dat aan de campagne tegen hem een einde moet komen en dat hij niet ‘publiekelijk vermoord’ wil worden.

In 2003 probeerde het Openbaar Ministerie in Frankfurt de immuniteit van Cohn-Bendit, die toen al een oudgediende in het Europarlement was, op te laten heffen om hem te ondervragen over zijn contacten met de RAF terrorist Hans Joachim Klein, maar het parlement weigerde. Voor het misbruiken van kinderen is hij nooit aangeklaagd. In Frankrijk ontstond naar aanleiding van de onthullingen van Bettina Röhl een debat over de excessen van de seksuele revolutie, maar in Duitsland werd de kwestie rond Cohn-Bendit door de zogenaamde kwaliteitsmedia als een bagatel afgedaan. Maar ook in Frankrijk wordt, onder andere in Liberation, de aanklacht tegen Cohn-Bendit door zijn linkse vrienden een heksenjacht en een ‘stalinistisch showproces’ genoemd. Het is inmiddels juni 2009 als het Franse televisieprogramma ‘Arrêt sur images’ beelden laat zien van een teruggevonden uitzending van het discussieprogramma ‘Apostrophes’ uit 1982, waarin Cohn-Bendit met rollende ogen van de hashcake nogmaals zonder gêne over zijn tijd als kinderopvangmedewerker vertelt:

‘De seksualiteit van een kind, dat is, eerlijk gezegd, serieus iets dat absoluut fantastisch is. Ik heb ooit met kinderen gewerkt van tussen de vier en zes jaar oud. De hele kleintjes, dat is een ander verhaal, (maar) als een klein meisje, van een jaar of vijf, je begint uit te kleden, dat is absoluut en zeker een fantastisch erotomaan spel…’

De onthulling gebeurde midden in verkiezingstijd en in een rechtstreeks debat, enkele dagen later, viel Francois Bayrou, die eerder vaak een medestander van Les Vertes geweest was, Daniel Cohn-Bendit op de beelden aan. Maar Bayrou deed dat zo omslachtig en omfloerst dat het zich in het uiteindelijke verkiezingsresultaat tegen hem keerde. Met Cohn-Bendit als lijstrekker haalden de Franse Groenen hun tot dan toe beste resultaat. Marine Le Pen van het Front National herhaalt de accusaties in 2004 als Cohn-Bendit haar vader beschuldigt van martelpraktijken in Algerije die daar als militair gevochten heeft. ‘Waarom klaagt u niemand aan die u van dat soort zaken beschuldigt heeft, zoals mijn vader? Die zaak zou u verliezen!’ ‘Daarvoor ben ik te laf en niemand heeft mij ooit aangeklaagd, ik weet ook niet waarom’, antwoordt dan de progressieve leider. Zolang de beschuldigingen uit rechtse hoek komen lijkt het Cohn-Bendit alleen maar sterker te maken.

Bettina Röhl heeft haar strijd tegen de politieke misdadigers van ‘68 niet opgegeven, maar haar geplande boek over Joschka Fischer werd nooit uitgegeven. Fischer, die samen met ‘Rooie Danny’ in Frankfurt de ‘Karl-Marx-Buchhandlung’ uitbaatte, geeft tegenwoordig lezingen bij Goldman Sachs en is adviseur bij BMW, Siemens en RWE. In 2010 beschuldigden zowel Bettina als haar tweelingzus Anja hun vader Klaus-Rainer Röhl van incestueuze handelingen met hen in de vroege jaren ‘70. Het radicaal linkse tijdschrift Konkret dat door Röhl met geld uit de DDR was opgezet en zijn populariteit vooral dankte aan foto’s van alsmaar jongere blote meisjes, werd in 1973 opgeheven uit protest tegen de gewelddadigheid van de Baader Meinhof Gruppe, waar zijn ex-vrouw naamgever van was. Veel oud medewerkers zijn tot op de dag van vandaag terug te vinden op belangrijke plaatsen in de Duitse media. Anderen die zich voor de Baader Meinhof Gruppe hebben ingezet, zoals Otto Schily en Gerhard Schröder kennen we ook in Nederland als zeer succesvolle politici van de SPD. Daniel Cohn-Bendit, die zich tegenwoordig krachtig inzet voor een federaal Europa en een ‘groene economie’, lijkt bijna onaantastbaar. Dat de oud revolutionair zich van het marxisme gedistantieerd heeft en zich nu, net als GroenLinks, meer in ideologisch ‘neoliberale’ kringen beweegt, is hem op meer kritiek komen te staan dan zijn verleden als kindermisbruiker en extreemlinkse actievoerder.

De jaren van revolutie, die in 1968 begonnen en pas voorbij leken toen de Vietnamoorlog beëindigd  was en het negativisme en anarchisme van de punkbeweging voor het hippiedom en de verheerlijking van het communisme in de plaats waren gekomen, hebben veertig jaar na dato nog weinig van hun mythische proporties verloren. De ideologie van de ‘soixante huitards’ heeft in de jaren negentig in een gerestylde vorm opnieuw zijn opwachting gemaakt. Na een lange mars door de instituties waren de studenten van weleer, die toen een luidruchtige minderheid waren, steeds dichter bij de uitoefening van de reële macht gekomen. Uit een mix van multiculturalisme, homo-activisme, feminisme en ecologie ontstond een van bovenaf opgelegde solidariteit met zwakkeren die voor de gewone burger steeds minder herkenbaar waren. Met het uitbreken van de economische crisis is ook de in 1968 zo veelgehoorde roep om ingrijpende hervormingen van het kapitalistische systeem weer alom hoorbaar geworden. De voormalige kinderen van de revolutie staan andermaal klaar om ditmaal niet de eigen, maar andermans kinderen op te eten.

Daniel Cohn-Bendit in Apostrophes uit 1982, met Nederlandse ondertiteling:
http://www.youtube.com/watch?v=Sdc2yCRU4ic

Jean-Marie en Marine LePen attaqueren Cohn-Bendit:
http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/09/15/le-pen-traite-cohn-be

Uittreksel van de originele tekst van ‘Le Grand Bazar’:
http://www.emma.de/index.php?id=2860

Ulrike Meinhof in 1969: ‘Kindererziehung ist unheimisch politisch’:
http://www.youtube.com/watch?v=yGBqlPmE7D0

Een uitgebreid interview met Stefan Aust over zijn tijd bij het tijdschrift Konkret en over de Baader-Meinhof Gruppe:
http://www.tagesspiegel.de/zeitung/die-wollten-uns-ja-abknallen/442120.html

 

Door Krolll

Hits: 4731
facebooktwittergoogle_plusmailby feather

17 reacties op “Brekend: GroenLinks eist vervolging Europese fractieleider wegens kindermisbruik”

 1. Caroline zegt:

  Kroll, het verbaast me ook nog al hoe er achter te roomse kerk aangejaagd, terwijl de ‘linkse’ als altijd buiten schot blijft.

  Nu is die op alle manier spuitende broeder uit de vijftiger jaren natuurlijk een kwalijke figuur op zijn minst (althans hij wordt er verdacht van dat te zijn), maar die man is al jaren in ieder geval niet meer gevaarlijk. Dat kan van je van Cohn-Bendit niet zeggen.

  De recent(ere) seks-met-kinderen-schandalen blijven goeddeels onder het tapijt, zie het geval Robert M., die die kinderen natuurlijk wel leverden aan mensen die het geld/de invloed hadden om er voor te kunnen betalen. Waarom gebeurt er niets met de directeur bijvoorbeeld, om al de andere namen die op klokkenluideronline genoemd worden maar niet eens te noemen? En waarom zit de uitbater van die site vast?

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdamse_zedenzaak

  Vreemd hoor, die afleiding van de zaken die nu spelen.

 2. Caroline zegt:

  ‘aangejaagd wordt’ en ‘en die die kinderen natuurlijk wel leverde’.

 3. toetssteen zegt:

  @Kroll
  Mooi dat hij ook hier staat. Er valt niet tegenin te brengen, dus nogmaals mijn complimenten.
  Zoals Caroline al zegt, een walgelijke zaak. Ik vermoed overigens dat uit die jaren zeventig moet allemaal kunnen generatie nog heel wat Dutroux te vinden is. En het zou me echt niet verbazen dat heel veel van die zogenaamde elite van de onkreukbaren hiermee zo chantabel zijn als Davis toen hij Batseba besliep. De oplossing zal zonder enige twijfel eender zijn.
  Ach en waren het maar volwassen vrouwen, dan zou ik nog iets hebben van: oké, het is niet fraai Jack de Vries: zwaait naar mijnheer normen en waarden, maar de deed wel goed werk toen je naar Afghanistan vloog met je minnares waar de man van je minnares zijn leven waagde.
  Frappant. En dan hebben we nog mevrouw Peters die maar wat hen en weer schoof, tussen de laken, in de politiek, maar verder stelt het helemaal niks voor mensen.
  Onderwijl worden diverse kiddy porn netwerken opgerold en ik stut in wanhoop mijn hoof tussen mijn handen.

  Ow ja de grootste afnemers van deze gruwelijke praktijken zijn nota bene de Arabische landen. Wurgseks schijnt het ook goed te doen….
  Volkomen losgezongen UK heeft prins, ben de naam even kwijt, ie zijn servant verkrachtte en vermordde, gewoon laten gaan, ach ja, waarom ook niet. No harm done, was toch maar een christenhond.

  Marine le Pen moet heel goed op zichzelf passen, zeker nu.

 4. Caroline zegt:

  ‘Helaas’ is chantage met normale seksuele escapades niet meer mogelijk, en dat betekent dat er voor potentiële chanteurs er alles aan gelegen is te bewerkstelligen dat het doelwit zich aan onvergeeflijke zaken schuldig maakt. Want inderdaad, Jack de Vries heeft dan wel bewezen een verradelijke hufter te zijn, maar daarmee is een spindoctor/politicus niet echt te chanteren natuurlijk.

  Kortom, als chanteur moet je wel heel wat in de aanbieding hebben om iemand nog te kunnen chanteren. Een foto van het doelwit in flagrantie met desnoods het hele kabinet en nog een paar honden erbij, is daarvoor niet (meer) genoeg. Het enige wat nog echt ‘over de grens’ gevonden wordt, en wat je echt je loopbaan kost, is seks met kinderen. Heb je daar bewijzen van in handen, dan zit je als chanteur goed, en kan je je doelwit ongeveer alles laten doen wat er maar in je hoofd op komt, van je auto door hem laten wassen tot het ESM laten goedkeuren. Kortom, opeens wordt er dan veel mogelijk.

  En ik weet niet of de arabieren de grootste afnemers van kinderporno zijn, wel dat het makkelijker is over arabieren te spreken dan over -ik noem maar iets- hooggeplaatste Nederlanders.

 5. Piet Klont zegt:

  Tegen zoveel vuiligheid en smeerlapperij is geen kruid gewassen.
  En inderdaad, wanneer je probeert dit aan de grote klok te hangen heb je 99% kans dat je zelf als klok fungeert aan een touw.
  Een klok met als waarschuwing: ‘Kom niet aan de uitverkorenen’.

 6. toetssteen zegt:

  @Piet
  Inderdaad.
  @Caroline
  Na het mislukken van de Fortuyn chantage, zal men blijven zoeken naar.

  Ik ben er waarachtig nog steeds niet uit af bepaalde posities zekere zaken uit lokken of dat het andersom is. Kijken naar DSK denk ik dat het laatste het geval is.
  Ow en ik weet dat dat zo is.
  Haalt schouders op. Het is mooi om zo lang getrouwd te zijn. Lekker rustig ook nog eens en seks…. Mwah, zoals vroeger hè, ze klets me in slaap en ’s morgens zet ik een pot thee op haar kant van het bed. Vrouwen hè.

 7. toetssteen zegt:

  Ik heb me weleens zijdelings gewaagd aan wat zaken, te beginnen bij Olaf Palme die een scriptie schreef tegen Hayeks road to serfdom.

  Wat ik wel weet, eigen ervaring, is dat je al schrijvende tot unieke conclusies kunt komen en ik denk dat Caroline dat kan beamen.

 8. toetssteen zegt:

  @Caroline
  Schiet de boodschapper niet neer!
  Mweh, waar bemoei ik me ook mee, ik weet dat je net zoals ik inderdaad uitkomt op een zootje dat zo chantabel is dat je het gewoonweg net wìlt geloven.

  http://hayekcenter.org/?p=682

 9. Piet Klont zegt:

  @Toets:

  Ik meen toch dat Caroline bedoelt dat ze praktisch juist NIET meer chantabel zijn, behalve als het gaat om perverse praktijken met kinderen.
  Zo’n ‘Joint Jack’ heeft weliswaar een klein schopje onder z’n bips gekregen, maar kan verder gewoon weer door.
  De vraag is alleen: Waarmee nu weer?

 10. Krolll zegt:

  Dank voor de reacties, en Toetssteen beslist ook nog voor je tip(s). Ten aanzien van complottheorieën ben ik altijd nogal terughoudend, in de zin dat het woord ‘complot’ de lading niet goed dekt. Ik vergelijk het met een van een berg naar beneden rollende steen: die heeft maar heel weinig nodig om van richting te veranderen, maar de uitkomst wordt voor het overgrote deel bepaald door de gegeven omstandigheden en vaststaande processen. Voortdurende bijsturing van processen komt in die optiek eerder voor dan een tevoren groots opgezet plan. Ik was anderzijds wel behoorlijk onder de indruk van deze documentaire: ‘Het spoor van de kinderverkrachters -- Dutroux en de dode getuigen’, die voor jullie vast en zeker wel bekend zal zijn.
  http://www.youtube.com/watch?v=H2_-HnLeCCw

  @Caroline: hoe is het in vredesnaam zo ver gekomen dat je een ban op DDS gekregen hebt?

 11. Caroline zegt:

  Geen idee. Ik ben me in ieder geval van geen ander kwaad bewust dan dat ik een van de lichten daar er op wees dat het weinig galant/eerlijk is een discussie die je niet bevalt te beeindigen met een overwinning, maar met een ban. Dat was voldoende.

  Inmiddels is die ban weer opgeheven, maar eerlijk gezegd heb ik er weinig behoefte meer aan om mijn parels daar voor (kinderachtige) zwijnen te blijven gooien. Jammer van de stukken van Joost maar dat is dan niet anders.

 12. Caroline zegt:

  ‘te beeindigen met’ moet zijn ‘niet te beeindigen met’.

 13. Krolll zegt:

  @Caroline: meerdere bezoekers hebben om het opheffen van jullie
  (Suijkerbuijck en jijzelf) ban gevraagd, dat dan weer wel.. Ook ik kan nog maar weinig sympathie voor ze opbrengen, de heren en dames van DDS. De eigen pretenties en het daadwerkelijke niveau beginnen steeds verder uit elkaar te lopen. Om van de treurigheid van het instellen van bannen nog maar te zwijgen. Wel jammer dat dat allemaal zo de verkeerde kant op gaat.

 14. Caroline zegt:

  Ja, zonde en vooral omdat het een site was met veel verkeer en discussie, en juist niet of nauwelijks ´getrol´. Hier bevalt het me beter, zij het dat het leuk zou zijn voor de vaart van de discussie, als er wat meer gereageerd werd. Maar wat niet is kan-zal nog komen.

  Ik zal niet spugen in de bron waaruit ik gedronken heb, maar jammer is het natuurlijk wel. Naar mijn waarneming werd de site gemaakt door de reageerders en de paar goede columnisten, en als je dat dan de nek omdraait, dan is dat gewoon jammer.

 15. toetssteen zegt:

  @Krolll
  Velen geloven het nog niet als de gruwelijke waarheid hen recht in het gelaat staart, het is te confronterend.
  Ik heb het eens meegemaakt bij een oudervergadering in samenspraak met de GGD. En het moet gezegd, ik had erg veel bewondering voor deze spreekster.
  Geen bewondering had ik voor de ambtenaren nono’s die het verdomme nog toe aan dorsten om de ouders aansprakelijk te stellen voor HIV en de klepspraak: Ze bijten weleens hè, dus daarom moeten we de bewoners testen.
  Sorry hoor, maar dan ben je me toch een eind van het huis!
  Maar ja, hoeveel mondigen reageren?
  Ow goed nadat mijn vrouw na mijn woorden ietwat rechtstreeks projecteerde op een nah ja, noem hem maar amice, werden we allemaal lid van de plaatselijke eh, mjah.
  Ach maken ons geen illusies, maar better run fast….

  Ow ja
  Perfect English speaking guy, zegt me what to say in Singlish

  http://www.youtube.com/watch?v=NIW8WfqoJUA

  Dar word je echt dol van.

 16. toetssteen zegt:

  @Caroline
  Ook hier zullen ze het proberen. En indien het niet wordt toegestaan, wel…., dan vraag ik me eigenlijk af of het nadelig is?
  Ik bedoel trol eruit en mogelijk wat mensen erin die bij het zien van de jou en mij en die van Piet bekende Trollenbrigade en retoriek.
  Ach, soms doe je het, gewoon uit een soort van revanche en wat mij betreft om mensen te lokken die nu best ook weleens wat willen zeggen, maar de retoriek tussen trol en tegenstander tien bruggen te ver is.
  Ach Beukmans ligt eventjes in het stof, maar over twee uur is ie er weer.
  Ik geluk, ik ga slapen tot twaalf uur. Eerste afspraak is om 13.00, dus dat komt helemaal goed.
  Bij de weg er schijnt een hoger beroep te komen voor de stichting Martijn, Ach ja.
  Links argument: anders gaan ze ondergronds!
  Nee zeg, heus? Echt? Ik sta perplex!
  Nee wat, we moeten deze club toestaan, want anders doen ze wat ze altijd al deden…..
  Kijk en daar sta ik even ander in het verhaal dan de libertariër die zo rechtlijnig is dat en plaat beton gerechtvaardigd is.

 17. willemientje zegt:

  toets, pittige discussie op DDS met ene Beukmans ga zo door, volgens mij staat het 1-0 voor jou

Trackbacks/Pingbacks


Laat een reactie achter


Het plaatsen van reacties gaat in overeenstemming met de huisetiquette.

01

We’re living in a German-dominated Europe of Disharmony – UKIP Leader Nigel Farage

De blogs van onze auteurs

01 FUBAR3 01 01 01

Recente reacties

Voor de welvaart en het geluk van uw kinderen

Klont.Uit-de-EU-nu

Uit de Media

01De nalatenschap van het Assad-regime Wat slechts weinigen weten is dat Assad een aanzienlijke steun geniet van zowel zijn Alawitische volk als andere minderheidsgroepen. Curiales >>

01De mystieke verlate zelfmoord van het Duitse volk Demografie en etniciteit is de essentie van de discussie, en juist dat is dan ook tegelijk het grote taboe. Wie de bevolking van Afrika overzet naar Europa verandert Europa in Afrika met Europese decorstukken. Joost Niemöller >>

01Closeread: het anti-Wilders ‘Commentaar’ van de Volkskrant “De asielzoekersstroom dreigt Nederland te verdelen.” Mede dankzij linkse media als de Volkskrant. Waarschijnlijk ga je nu een voorbeeld geven van hoe dat moet als moralistische linkse journalist Nederland verdelen? TPO >>

01De Irandeal, deel 1: De gekte en beloften van de Führers Het is inmiddels al weer 27 jaar geleden dat Rafsanjani – toen president en nu nog steeds zeer invloedrijk binnen het theocratische regime – verklaarde dat de Iraniërs “…zichzelf moeten voorzien van de mogelijkheid van zowel offensief als defensief gebruik van chemische, bacteriologische en ‘radiologische’ wapens”. Frans Groenendijk, Veren of Lood >>

01Rusland doet in 3 dagen wat het Westen 3 jaar niet wilde doen: ISIS verjagen Rusland laat de wereld zien dat het voor een modern leger helemaal niet zo moeilijk is om islamitische terreurgroepen uit te schakelen. Volgens Rusland voert Amerika in werkelijkheid zelfs helemáál geen bombardementen op ISIS uit (2). XanderNieuws >>

01 Klagende bewoners Purmerend wonen in villarijke goudkust U dacht dat het vooral de ‘geatoeerde onderklasse’ was die steen en been klaagt over de komst van asielzoekers? Niet in Purmerend. TPO >> Wat een dikke fukking typo trouwens Brussen, "geatoeerde'

01Jean Raspail: "We are only at the beginning..." Here is an interview with Jean Raspail that appears in Le Point. It is no surprise that he is unashamedly realistic about the inevitable collapse of Western civilization - unless we give up our "compassion". GalliaWatch >>

01Open brief van ongeruste mama naar de Belgische politiek gaat viraal Terwijl duizenden mensen vorig weekend hebben deelgenomen aan de solidariteitsmars voor vluchtelingen in Brussel blijkt toch niet iedereen dezelfde mening te delen. Clint >>

01 Waarom wil de EU Europa overspoelen met moslims ? Want de EU is helemaal niet van plan de macht in de EU landen over te dragen aan de islam, de moslims zijn slechts een tool, een middel voor de EU om de totale macht in de EU landen over te nemen. Geen Nieuws >>

01Migrantenstroom naar Europa is geen toeval Sky News meldde onlangs over handboeken die gratis worden verspreid aan migranten in Turkije. Deze handboeken bevatten alle informatie die migranten nodig hebben wanneer ze naar Europa komen, met inbegrip van alarm telefoonnummers in het geval ze in de problemen komen. De^Mol >>

01Het was mooi in Iran toch, Bert? Beste Bert, het was een mooi bezoek aan Iran, toch? Genoten van de paleizen en de brede grijnzen van de gastheren? Enig idee hoeveel mensen er zijn opgehangen of zijn doodgemarteld tijdens jouw bezoek? Leon de Winter, E.J. Bron >>

Dit niet verwijderen s.v.p.

Het is elke dag #Junta-dag

01

Schaakprobleem

Archief

Categorieën