Gecategoriseerd | Opinie, Politiek

Uiteindelijk heeft Marx gewonnen

We zijn allemaal gelijk: individualisten en nihilisten

 Het reaalcommunisme en zijn politiek zijn door het Westen verslagen. Maar de profetieën van het «Kapitaal» zijn uitgekomen. Voor wat betreft de waarden.

Marx heeft gewonnen en leeft in ons midden. Dat is geen boutade of een paradox, het is werkelijkheid. Het marxisme los van het communisme — en de utopie ervan, gescheiden van zijn profetie — dat is de geest van onze tijd. Wij leven midden in het marxistische tijdperk. Ik doel niet alleen op de huidige economische crisis, noch alleen op het door Marx voorziene verschijnsel van de in weinige handen geconcentreerde rijkdom, met een alsmaar rijkere en besloten minderheid en een steeds grotere en armere minderheid, hetgeen nu ook daadwerkelijk waar geworden is.

Wij moeten nogmaals met Marx afrekenen en niet alleen omdat wij gevormd zijn in een tijdperk waarin — zoals Dürrenmatt schrijft — «marxist zijn een soort plicht was» — een plicht die wij overschreden.  Maar vooral omdat  ons heden door het marxisme doordrenkt raakt. In het Manifest schrijft Marx: « Alle vaste, ingeroeste verhoudingen met hun nasleep van traditionele, eerwaardige voorstellingen en opvattingen vergaan, alle nieuw gevormde ideeën verouderen voordat zij kunnen verstarren. Al het feodale en vaststaande vervluchtigt, al het heilige wordt ontwijd en de mensen zijn eindelijk gedwongen hun plaats in het leven, hun wederzijdse betrekkingen met nuchtere ogen te beschouwen».

Dit is de meest precieze prefiguratie van ons tijdperk.  Het marxisme was de krachtigste vervloeking tegen God en het heilige, het vaderland en de gevestigde orde, de familie en de banden met de traditie; een theorie die een indringende werkwijze werd. De verwezenlijking ervan was een koerswijziging in premoderne landen, zoals Rusland, China, Cambodja of Cuba.

In tegenstelling tot wat men denkt, heeft het marxisme zich niet verwezenlijkt in de landen die het communisme hebben aangehangen. Daar is het mislukt en heeft het standgehouden door middel van politionele en totalitaire dwangmaatregelen. Het heeft zich daarentegen in zijn oorspronkelijke   geest verwezenlijkt waar het ontstond en waar het zich toe richtte, het Westen van het geavanceerde kapitalisme.

Het heeft het kapitalistische systeem niet opgerold, maar was er de maatschappelijk werker van, tijdens de overgang van de oude christelijk-burgerlijke samenleving naar het nihilistische en globale neokapitalisme. De consumptiemaatschappij met haar verlangens en haar virtuele werelden heeft in alle vrijheid de taak en de definitie verwezenlijkt die Marx aan het communisme gaf: «het is de reële beweging die de huidige stand van zaken afschaft». De communistische utopie werd universeel verwezenlijkt, maar op individueel niveau en niet collectief, zoals Marx dacht. Dit gebeurde in het teken van het massa-individualisme en niet van het communisme en zijn afschaffing van de staat, van het privé-eigendom of van de ongelijkheid. De individualistische interpretatie van Marx moge niet verbazen.  In de Duitse Ideologie verklaart hij dat het hoogste doel van het communisme «de bevrijding van ieder afzonderlijk individu» is van plaatselijke en nationale grenzen, van grenzen betreffende familie en religie, economie en bezit. De jonge Marx eert één enkele heilige in zijn kalender: Prometheus, het heroïsche en bevrijdende individu. Een van de eerste ontdekkers van de individualistische essentie die zich in het collectivistische uiterlijk van Marx verborgen hield, was Louis Dumont in Homo aequalis.

De globale kapitalistische maatschappij heeft de voornaamste beloften van het marxisme, hoewel in verdraaide vorm, waargemaakt:

in de globalisering heeft zij het internationalisme ten koste van de individuele nationale staten verwezenlijkt;

 • in de uniformiteit en de homologatie heeft zij de gelijkheid en de universele nivellering gerealiseerd;
 •  in de globale marktbeheersing heeft zij de wereldwijde suprematie van de economie erkend,  zoals door Marx uiteengezet;
 •  in het praktische atheïsme en de antigodsdienst heeft zij het marxistische atheïsme en zijn kritiek op de religie verwezenlijkt;
 • in het primaat van de materiële, praktische en utilitaristische betrekkingen in verband met de geestelijke, morele en traditionele waarden heeft zij het marxistische materialisme verwezenlijkt;
 • in de bevrijding van elke organische en natuurlijke band heeft zij het marxistische prometheïsme in de individuele sfeer verwezenlijkt;
 • in de losbandige en permissieve maatschappij heeft zij de marxistische bevrijding van de familie- en huwelijksbanden verwezenlijkt;
 • en, zoals Marx wilde, heeft zij de suprematie van de praktijk over de gedachte verwezenlijkt.

Het marxisme, mislukt als repressieapparaat in het Oosten, is in het Westen als permissief radicalisme werkelijkheid geworden, en heeft zich afgescheiden van het antikapitalistische, messianistische en profetische communisme. En nu wordt het ook gerealiseerd in het Verre Oosten, in China en Korea, in de vorm van het mao-kapitalisme,  het vrijhandelscommunisme.

De ideologische impuls van het marxisme is samengevat in een mentaliteitsvorm; de intellectuele voorhoede ervan neemt de controle van de culturele macht op zich, als een jakobijnse sekte die waakt over de politiek correcte conformiteit; terwijl in de sociale en economische betrekkingen het marxisme zich voegt naar de globale en neokapitalistische massamaatschappij. Waarvan het al met al de Rode Garde geweest is, met de leiding over het uit de weg ruimen van de Traditie. De geest van het marxisme wordt in het Westen waargemaakt en wordt ideologisch radicaal en economisch liberaal. Het heeft de gewelddadige  tonen van het marxisme verloren en de bloedige klassenstrijd en de dictatuur van het proletariaat  aan de revoluties van de Derde Wereld  en de extremistische randgroepen van het Westen overgelaten;  maar zodoende heeft het nieuwe marxisme ook de zucht naar sociale gerechtigheid verloren, evenals de verankering in het proletariaat en in de arbeidersklasse. De massamaatschappij van het Westen heeft de voorspelling van Marx voltooid: de proletarisering van de middenklasse, maar daarna de verburgerlijking van het proletariaat. De burgerij veralgemeent wat betreft levensstijl en model, maar haar uitbreiding valt samen met haar verlaging van de socio-economische status tot de proletarische klasse.

Wat  Marx niet begrepen had, was het feit dat de desillusie, de secularisering en het atheïsme zelfs het communisme en zijn eschatologische en profetische inspiratie niet gespaard zouden hebben. Ik denk zelfs dat het communisme van het Oosten door het Westelijk marxisme is verslagen. Het praktisch materialisme van dit marxisme, zijn ongodsdienstigheid en zijn economisch primaat hebben, meer dan in de communistische maatschappijen, de vitale kiemen van de principes en de traditionele structuren ontworteld. Het is geen toeval dat de Westelijke marxisten zijn overgegaan tot de radicale en liberale levenshouding, tot het individualisme, tot de markt en tot de seksuele bevrijding en zo  afstand hebben gedaan van de sociale bevrijding. De klassenstrijd heeft plaats gemaakt voor de genetische klassenstrijd, in naam van het antiseksisme en het antiracisme. Ook de bescherming die de gelijkwaardige  behandeling nastreeft van de massa’s armen heeft plaats gemaakt  voor de voorrangsbehandeling ter bescherming van «hen die anders zijn».

Het marxisme blijft actief onder een valse naam en een valse identiteit, bijna in een transgenetische vorm, als een desintegrerende geest van de werkelijkheid en van de betekenis ervan, van het religieuze en het essentiële principe, van de beginselen en de structuren waarop de traditionele maatschappij gevormd is. Het einde van het marxisme, sinds lang geopenbaard, is een geval van schijndood.

Door Marcello Veneziani (Zie voetnoot )

Vertaling: Hans den Hollander

Bron: Il Giornale van 14 mei 2012

 


© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. – Via G. Negri 4 – 20123 Milano – P.IVA 05524110961

Marcello Veneziani schrijft al jaren voor  «Il Giornale». Hij heeft met vele andere dag- en weekbladen samengewerkt, waaronder  Il Messaggero, La Repubblica, La Stampa, il Secolo d’Italia, L’Espresso, Panorama, Il Mattino, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e La Gazzetta del Mezzogiorno.

Sinds 2009 is hij columnist voor «Il Giornale».

Hits: 1476
facebooktwittergoogle_plusmailby feather

18 reacties op “Uiteindelijk heeft Marx gewonnen”

 1. Filantroop zegt:

  Wat ik in ieder geval zeker kan vaststellen is het duivelspact dat de christenheid met het goddeloze marxisme sloot. En dat begon zich al in de jaren zestig van de vorige eeuw af te tekenen, met de opkomst van de bevrijdingstheologie, de PPR en de beïnvloeding vanuit de toen nog Katholieke Universiteit Nijmegen.

  En dat in een periode dat het communisme in Europa van uiterlijk verwisselde door het eurocommunisme te noemen, naar het idee van de Italiaanse communist Antonio Gramsci.

  Het communisme moest daarmee een menselijker gezicht krijgen, werd parlementair democratisch en kwam op voor vrouwen, en homo’s. Maar door de komst van de islam, het verdwijnen van het proletariaat als doelgroep, moesten de vrouwen en homo’s plaats inruimen voor moslims en andere minderheden. Zeg maar, het gezicht van Jan Marijnissen en Emile Roemer.

 2. Cor Stoker zegt:

  Persoonlijk zie ik meer en meer een ontwikkeling van het verdwijnen van de tegenstellingen, zoals de puur Christelijke contra de linkse Arbeidersbeweging, zelfs het Liberalisme is verworden tot een soort van Liberaal Socialisme, slechts de etiketten zijn gebleven, maar de ideologieën zijn vervangen voor pragmatisme, populisme (jazeker allemaal doen ze aan populisme) waarbij de particraten en technocraten de handen ineen hebben geslagen en zich bedienen van vals vlaggen.

  Kijk maar eens hoe de PvdA een bolwerk voor de Islam is geworden, terwijl het CDA ook in die vijver is gaan vissen, want ze ge- en misbruiken die religie voor hun eigen agenda’s.

  Het ontmantelen van het nationalisme ten faveure van het collectivisme maar wel geleidt en beheerst/overheerst door de particraten die samen met de technocraten de macht hebben en de burgers verworden zijn tot stemvee, dat slechts periodiek de stoelendans mag bepalen, maar altijd weer wakker wordt in een maatschappij die beheerst wordt door een relatief kleine bestuurlijke elite.

  Je kan dat communisme noemen, het is slechts een etiket, want het heeft niets met het Marxisme of aanverwante ideologie te maken.

  Dit is slechts mijn mening

 3. Fluit en duit. Cherchez la femme. De bevrediging van het individu zelf. Daar komt goed en kwaad vandaan.

  Cultuur en ideologie/religie ontstaat niet van bovenaf maar vanuit het individu. Het volk krijgt wat het verdient.

  Marx c.s. waren zieners. Ze duidden het onderhuids gemor in de bevolking en fantaseerden dat de toekomst in met een operatieplan.

  Ze hebben gelijk gehad. The Borg is onafwendbaar op komst. De koningin daarvan hebben we laatst al gezien, met een stekker.

 4. Cor Stoker zegt:

  Ik ben geen Trekkie en al helemaal geen sience fiction adept, al kan ik veel van die dingen plaatsen en beschouw Jules Verne tot een visionair zoals ook anderen, maar The Borg gaat me een stapje te ver, al moet ik toegeven dat er veel is wat we niet zien maar wel merken

 5. Ik ben ook geen Trekkie en sta gewoon de hele dag met de voeten in de soep te roeren.

  Wat ik bedoel met “The Borg is coming” is de treffende gelijkenis ervan met onze eigen collectivisten. Net als de echte Borg zullen ze bijna zeker de aarde leegvreten en dan naar de volgende planeet vertrekken om het kunstje opnieuw te flikken.

  Het beste tegen insecten was vroeger DDT of de flitspuit. De fik erin wil ook nog wel eens helpen.

 6. Leg de mensen nou eens uit @Breinbrouwsels dat je het niet over links of rechts hebt in je gezucht, maar over rasechte parasitaire bloedzuigers die je zelfs geen misdadigers kunt noemen omdat je daarmee een hele bevolkingsgroep zou beledigen.

 7. Omdat D.G.Neree klaagt dat er niet gereageerd wordt: Ik weet eigenlijk niet waar te beginnen met het weerleggen van deze visie. Laat ik het er op houden dat allerlei zaken die de auteur aan Marx toeschrijft als zijnde door hem gewenste ontwikkelingen door Marx nu juist als effecten of werkingen van de ontwikkeling van het kapitalisme zijn beschreven. In die zin kun je inderdaad zeggen dat het kapitalisme het programma van Marx netjes heeft gerealiseerd. Het programma van het kapitalisme. Maar dat was nu juist niet zijn politieke programma. Dat bestond uit het organiseren van een beweging die het kapitalisme zou moeten overstijgen en menselijke verhoudingen weer de plaats geven die ze toekomt. Er zitten duidelijk tekortkomingen in dat idee en vooral in de manier waarop dat te realiseren werd gedacht. Volg mij op twitter @VictorOnrust

 8. Cor Stoker zegt:

  @Breinbrowsel

  Ik zie meer overeenkomsten met Animal Farm, maar dat is slechts mijn interpretatie van de situatie.

  Ideologieën zijn altijd misbruikt, als je de ware communist ontmoet is het veelal een gewone arbeider, kom je hoger in de hiërarchie dan ineens komt ook Animal Farm om de hoek kijken, zo is er nauwelijks een echte christen te vinden, want doe goed mensen zijn niet altijd religieuzen en religieuzen zijn niet altijd doe goed mensen.

  Het is altijd zo geweest dat als er een opstand heeft plaats gevonden van het “gewone” volk, er na de opstand bijltjes dag plaats vindt en vervolgens treden er nieuwe (soms oude in een nieuw jasje) regenten in de bestuurlijke organen, omdat het gewone volk zich bassaal bezig houd met het verdienen van het dagelijks brood en het eigen bestaan, waarbij ze nauwelijks te motiveren zijn voor een collectieve samenwerking, waarbij ze de regenten aan de leiband houden, i.p.v. andersom.

 9. Cor Stoker zegt:

  @Victor O
  Het is altijd prettig als schrijvers/vertalers zien dat hun werk gewaardeerd wordt, of dat men kritisch is en daardoor de mensen scherp houd, het is net als een winkel, je kan de mooiste etalage hebben, maar als er niemand binnen komt en alleen voor de ruiten staat, dan is de animo om de winkel uit te breiden of te vernieuwen nihil en uiteindelijk zal dan ook de mooie etalage verdwijnen.

 10. D. G. Neree zegt:

  @Viktor, mijn excuses, ik was op Twitter nogal brutaal. En dat terwijl ik zelf door omstandigheden al dagen niet gereageerd heb hier.

  We zien volgens mij een soort verwaterd socialisme, waarin de mensen volledig tot van alles verplicht zijn, terwijl de banken vrij spel hebben.

  Het wordt geen socialisme genoemd, maar de staat krijgt steeds meer zeggenschap over de mensen, terwijl de toplaag vogelvrij is.

 11. @Cor Stoker
  Animal Farm is de romantische versie van wat ons/onze kleinkinderen nog te wachten staat. Met weemoed zullen wij terugdenken aan die zwijnen. The Borg is het echte werk. Niets ontziend, robotterig tot op het bot met draadjes en chips met ingebouwde horigheid aan The Queen in Brussel. Van Romp-Ui is een goed voorbeeld voor een Borg, of Zalm-Ei. Maar die heeft dan weer een vreemde gespeelde computerlach. Doet het wel goed in griezelfilms.

 12. D. G. Neree zegt:

  Politici als van Rompelsteeltje doen me altijd aan gnomen denken.

 13. cor stoker zegt:

  Om Zalm hangt een walm en ja met een Romp-ui en wat Sap krijg je al snel een ietwat vieze pap

 14. De sprookjesbedenkers waren goede waarnemers en hebben in hun werk de mens tot zijn juiste proporties teruggebracht. Ontdaan van vermommingen en aangeleerde kunstjes blijven er ook alleen maar trollen over met gelukkig hier en daar een paar door uit de waanzin ontsnapte prinsen in een kikkerpak gedroomde prinsessen.

  Nou, toen ik het zei klonk ‘t begrijpelijker..

 15. D. G. Neree zegt:

  het is zeer begrijpelijk en een interessante visie

 16. Ron zegt:

  Dag Hans den Hollander, kunnen Italianen dit lezen en begrijpen? Worden er in Italië nog zulke moeilijke woorden gebruikt en begrepen?
  Is Trotsky en trotskisten niet van toepassing op het vertoog? Ron Paul noemt ze neocons en noemt ze bij naam.

  http://www.youtube.com/watch?v=ADINuxdKC4A

 17. Hans den Hollander zegt:

  Dag Ron,

  zoals ik het zie, zitten wij in een periode van een stroomversnelling van ideeën. Een stroomversnelling waarin alle mogelijke ideeën door elkaar gehusseld worden. Veneziani is, in zijn artikel, bezig met de verstrengelingen tussen marxisme, communisme en kapitalisme met allerlei mogelijke tussenvormen. We kunnen daar rustig Trotsky en zijn trotskyisme aan het vertoog toevoegen. Het is een wisselwerking van alle mogelijke, al reeds geopperde ideeën. Dat is het grappige. Dus de neocons kunnen er nog best bij, zonder al te veel te veranderen aan het algemene beeld van deze gekke samenleving. Dit soort mengelmoes bereik je doordat de mensheid zich steeds moet hernieuwen. De nieuwkomers moeten steeds opnieuw van alles bijleren van de ouderen die uit het verleden en het heden weinig nuttigs hebben kunnen distilleren.

  Dit alles is wel te verklaren: de mens is namelijk al eeuwenlang met zichzelf bezig en bouwt theorieën op over de intermenselijke verhoudingen en gedragscodes. En omdat hij zichzelf redelijk goed kent, komt hij met weinig origineels op de proppen. En vaak, als hij het werkelijk niet meer weet, houdt hij op met denken en gaat vechten. Een lichtend voorbeeld is de laatste tijd het Middenoosten.

  Hoe alles precies in elkaar zit, daar moet niet één boek over geschreven worden, maar duizenden. En als je daaronder één origineel betoog vindt, heb je de hoofdprijs gewonnen. We zijn al een paar millennia bezig de denkbeelden van het hebraïsme en het judaïsme te verteren. En nu krijgen we er ook nog het mohammedanisme bij. Hetgeen nog meer roet in ons conceptuele eten gooit. En ondertussen zijn wij, in het bijzonder onze élite, zo stompzinnig geworden dat we ook onze economie volkomen de mist in sturen.

  Je vraagt of Italianen “dit” kunnen lezen en begrijpen? Bedoel je met “dit” het betoog van Veneziani? Als dat zo is, dan kan ik je geruststellen.

 18. Ron zegt:

  Dag Hans, een helikopterview kan nooit kwaad, maar een mens neemt ergens positie. Een democratie zegt rekening te houden met de minderheid -compromis-. Ik zeg waarom niet meteen de kleinst mogelijke minderheid, het individu, als uitgangspunt nemen: libertarisme. Je kunt ook Buddha zijn, maar dan kom je niet op DVC. Libertarisme is Buddha zonder de lethargie.
  Libertarisme gaat uit van het non agressie principe, je loopt dan wel weer meteen tegen het mohammedanisme op dat juist het tegenovergestelde principe huldigt.
  Het blijft tobben.

Trackbacks/Pingbacks


Laat een reactie achter


Het plaatsen van reacties gaat in overeenstemming met de huisetiquette.

Netanyahu’s Full Speech To Congress On Obama’s Iran Nuke Deal (vanaf 17.30)

Cartoon

01

Voor de welvaart en het geluk van uw kinderen

Klont.Uit-de-EU-nu

Uit de Media

01 Immigration is now on the verge of destroying UK, blasts LEO MCKINSTRY DECEIT, denial and delusion are the hallmarks of the establishment’s approach to immigration. The Express >>

01Schokkend hoeveel westerse moslims fundamentalisme steunen De stopzetting van immigratie uit islamitische landen is de eerste noodzakelijke stap. We kunnen niet om deze ongemakkelijke waarheid heen. Afshin Ellian >>

01 Zet het volle licht op de duistere predikers van een reactionaire ideologie Ik ben er niet helemaal uit wat we als vrije samenleving moeten doen om de totalitaire ideologie van de politieke islam te bestrijden. Dan moet Carel Brendel namelijk een conclusie trekken waar hij geen zin in heeft >>

01The Portugal Post – Terug in het Kalifaat Ik gedij in de regen van Brussel als een schimmel op de doos van Kim Holland. Het kan mij niet treurig genoeg zijn ... Tuur, bij pillenslikker Brussen en islamiseringsontkenner Paternotte >>

01 De PVV is en blijft broodnodig Kritiek op artikel van Annabel Nanninga: "Echter, de twee aan elkaar linken, zoals Nanninga doet middels een mijns inziens nogal naïef-romantische visie op ‘de politiek’, is verkeerd." Sam van Rooy >>

01 Het Maagdenhuis als profit center Een reconstructie van de verzelfstandiging van de Universiteit van Amsterdam laat zien hoe zelfs een academisch bolwerk verzeild kon raken in een financieel wonderland.De Groene >>

01Salafisten en Moslimbroeders: Zoek het verschil! Waarom sluiten Westerse leiders deals met frontgroepen van de Moslim Broederschap, maar trekken ze hun neus op voor salafisten? Pomonieuws >>

01Petition: Examine whether Islam is antithetical to Human Rights Humanity itself and the freedom of Western civilisation is at threat from this fastest growing belief system which incites hatred, violence and oppression, intolerance and fear wherever it spreads. Faith Freedom >> De petitie >>

01 The Portugal Post – Kankerspecial ‘Lieverd,’ zei ze, ‘wie gaat er voor je zorgen als ik er niet meer ben? Is er verder iemand die van je houdt? Tuur, TPO >>

01 MH17: Toch een SU-25 betrokken? Ik ontving gisteren een boeiende email van iemand in Tblisi, die vertelde dat tijdens de NAVO oefening Breeze 2014, het Georgische leger (en luchtmacht betrokken) was. Erik Toonen >>

01 De hoofddoek is een nazi-symbool dat ik dagelijks honderden keren onontkoombaar in mijn smoel gewreven krijg De islam dat is de sharia en de sharia is de islam en hét symbool van islam en sharia is de hoofddoek. Martien Pennings >>

01 Jyllands Posten:"We moeten ophouden moslims als slachtoffers te zien" Het wordt tijd dat we ermee ophouden de moslims als slachtoffers te zien. Dat verzwakt onze weerstand tegen het islamisme. Vlaams Belang >>

01Logica "moslims zijn de nieuwe joden" gesloopt Linkse ideologen hebben hun antisemitisme voorzien van een morele dekking -- moslims zijn de nieuwe joden -- die de logica en de realiteit tart. Pomonieuws >>

01‘Islam in Nederland: angsthazen, opportunisten en zachte heelmeesters verkwanselen westerse kernwaarden’ Met goedgelovigheid, naïviteit en humanisme werden moslims in Europa ontvangen. De linkse kerk heeft ze vertroeteld en met voorrang behandeld ten koste van de eigen bevolking. TPO >>

01 Zitten ‘lone wolves’ achter de terreurgolf? Was het maar waar Geen jihadisering in stiekeme achterafzaaltjes maar buitenlandse inmenging in grote buurt- of regiomoskeeën toont aan dat radicalisering van kinderen echt niet bij enkele rotte appels zomaar uit de lucht komt vallen, maar breder ingebed is in hun omgeving dan wij willen geloven. Van de democratische onafhankelijke Krim >>

01 Twintig jaar na Kopenhagen is het nog steeds geen oorlog, als we maar capituleren De EU-taskforce Islamofobie denkt na over sancties als Nederland de satire niet beter onder controle krijgt en heeft slachtofferhulp toegezegd aan de familie van de schutter De Zuidkant van de Krim >>

01Giftige gerechten uit de Brusselse keuken Eeuwige vrede in Europa? Brussel heeft de Russische beer wakker gemaakt. De eeuwige welvaart? De eurodrukpers staat aan en maakt ons allen armer. Leon de Winter >>

01Essay Turkse dichter en ex-moslim: Genocide in de naam van Allah De complete uitroeiing van Armeniërs, Assyriër, Chaldeeërs, Nestorianen en Pontische Grieken tijdens WW1 wordt correct omschreven als “christelijke genocides”. Dutch Free Press >>

mohammedaanse huilebalk

01

Dit niet verwijderen s.v.p.

Cartoon

01b

Schaakprobleem

Archief

Categorieën