Gecategoriseerd | Opinie, Politiek

Uiteindelijk heeft Marx gewonnen

We zijn allemaal gelijk: individualisten en nihilisten

 Het reaalcommunisme en zijn politiek zijn door het Westen verslagen. Maar de profetieën van het «Kapitaal» zijn uitgekomen. Voor wat betreft de waarden.

Marx heeft gewonnen en leeft in ons midden. Dat is geen boutade of een paradox, het is werkelijkheid. Het marxisme los van het communisme — en de utopie ervan, gescheiden van zijn profetie — dat is de geest van onze tijd. Wij leven midden in het marxistische tijdperk. Ik doel niet alleen op de huidige economische crisis, noch alleen op het door Marx voorziene verschijnsel van de in weinige handen geconcentreerde rijkdom, met een alsmaar rijkere en besloten minderheid en een steeds grotere en armere minderheid, hetgeen nu ook daadwerkelijk waar geworden is.

Wij moeten nogmaals met Marx afrekenen en niet alleen omdat wij gevormd zijn in een tijdperk waarin — zoals Dürrenmatt schrijft — «marxist zijn een soort plicht was» — een plicht die wij overschreden.  Maar vooral omdat  ons heden door het marxisme doordrenkt raakt. In het Manifest schrijft Marx: « Alle vaste, ingeroeste verhoudingen met hun nasleep van traditionele, eerwaardige voorstellingen en opvattingen vergaan, alle nieuw gevormde ideeën verouderen voordat zij kunnen verstarren. Al het feodale en vaststaande vervluchtigt, al het heilige wordt ontwijd en de mensen zijn eindelijk gedwongen hun plaats in het leven, hun wederzijdse betrekkingen met nuchtere ogen te beschouwen».

Dit is de meest precieze prefiguratie van ons tijdperk.  Het marxisme was de krachtigste vervloeking tegen God en het heilige, het vaderland en de gevestigde orde, de familie en de banden met de traditie; een theorie die een indringende werkwijze werd. De verwezenlijking ervan was een koerswijziging in premoderne landen, zoals Rusland, China, Cambodja of Cuba.

In tegenstelling tot wat men denkt, heeft het marxisme zich niet verwezenlijkt in de landen die het communisme hebben aangehangen. Daar is het mislukt en heeft het standgehouden door middel van politionele en totalitaire dwangmaatregelen. Het heeft zich daarentegen in zijn oorspronkelijke   geest verwezenlijkt waar het ontstond en waar het zich toe richtte, het Westen van het geavanceerde kapitalisme.

Het heeft het kapitalistische systeem niet opgerold, maar was er de maatschappelijk werker van, tijdens de overgang van de oude christelijk-burgerlijke samenleving naar het nihilistische en globale neokapitalisme. De consumptiemaatschappij met haar verlangens en haar virtuele werelden heeft in alle vrijheid de taak en de definitie verwezenlijkt die Marx aan het communisme gaf: «het is de reële beweging die de huidige stand van zaken afschaft». De communistische utopie werd universeel verwezenlijkt, maar op individueel niveau en niet collectief, zoals Marx dacht. Dit gebeurde in het teken van het massa-individualisme en niet van het communisme en zijn afschaffing van de staat, van het privé-eigendom of van de ongelijkheid. De individualistische interpretatie van Marx moge niet verbazen.  In de Duitse Ideologie verklaart hij dat het hoogste doel van het communisme «de bevrijding van ieder afzonderlijk individu» is van plaatselijke en nationale grenzen, van grenzen betreffende familie en religie, economie en bezit. De jonge Marx eert één enkele heilige in zijn kalender: Prometheus, het heroïsche en bevrijdende individu. Een van de eerste ontdekkers van de individualistische essentie die zich in het collectivistische uiterlijk van Marx verborgen hield, was Louis Dumont in Homo aequalis.

De globale kapitalistische maatschappij heeft de voornaamste beloften van het marxisme, hoewel in verdraaide vorm, waargemaakt:

in de globalisering heeft zij het internationalisme ten koste van de individuele nationale staten verwezenlijkt;

 • in de uniformiteit en de homologatie heeft zij de gelijkheid en de universele nivellering gerealiseerd;
 •  in de globale marktbeheersing heeft zij de wereldwijde suprematie van de economie erkend,  zoals door Marx uiteengezet;
 •  in het praktische atheïsme en de antigodsdienst heeft zij het marxistische atheïsme en zijn kritiek op de religie verwezenlijkt;
 • in het primaat van de materiële, praktische en utilitaristische betrekkingen in verband met de geestelijke, morele en traditionele waarden heeft zij het marxistische materialisme verwezenlijkt;
 • in de bevrijding van elke organische en natuurlijke band heeft zij het marxistische prometheïsme in de individuele sfeer verwezenlijkt;
 • in de losbandige en permissieve maatschappij heeft zij de marxistische bevrijding van de familie- en huwelijksbanden verwezenlijkt;
 • en, zoals Marx wilde, heeft zij de suprematie van de praktijk over de gedachte verwezenlijkt.

Het marxisme, mislukt als repressieapparaat in het Oosten, is in het Westen als permissief radicalisme werkelijkheid geworden, en heeft zich afgescheiden van het antikapitalistische, messianistische en profetische communisme. En nu wordt het ook gerealiseerd in het Verre Oosten, in China en Korea, in de vorm van het mao-kapitalisme,  het vrijhandelscommunisme.

De ideologische impuls van het marxisme is samengevat in een mentaliteitsvorm; de intellectuele voorhoede ervan neemt de controle van de culturele macht op zich, als een jakobijnse sekte die waakt over de politiek correcte conformiteit; terwijl in de sociale en economische betrekkingen het marxisme zich voegt naar de globale en neokapitalistische massamaatschappij. Waarvan het al met al de Rode Garde geweest is, met de leiding over het uit de weg ruimen van de Traditie. De geest van het marxisme wordt in het Westen waargemaakt en wordt ideologisch radicaal en economisch liberaal. Het heeft de gewelddadige  tonen van het marxisme verloren en de bloedige klassenstrijd en de dictatuur van het proletariaat  aan de revoluties van de Derde Wereld  en de extremistische randgroepen van het Westen overgelaten;  maar zodoende heeft het nieuwe marxisme ook de zucht naar sociale gerechtigheid verloren, evenals de verankering in het proletariaat en in de arbeidersklasse. De massamaatschappij van het Westen heeft de voorspelling van Marx voltooid: de proletarisering van de middenklasse, maar daarna de verburgerlijking van het proletariaat. De burgerij veralgemeent wat betreft levensstijl en model, maar haar uitbreiding valt samen met haar verlaging van de socio-economische status tot de proletarische klasse.

Wat  Marx niet begrepen had, was het feit dat de desillusie, de secularisering en het atheïsme zelfs het communisme en zijn eschatologische en profetische inspiratie niet gespaard zouden hebben. Ik denk zelfs dat het communisme van het Oosten door het Westelijk marxisme is verslagen. Het praktisch materialisme van dit marxisme, zijn ongodsdienstigheid en zijn economisch primaat hebben, meer dan in de communistische maatschappijen, de vitale kiemen van de principes en de traditionele structuren ontworteld. Het is geen toeval dat de Westelijke marxisten zijn overgegaan tot de radicale en liberale levenshouding, tot het individualisme, tot de markt en tot de seksuele bevrijding en zo  afstand hebben gedaan van de sociale bevrijding. De klassenstrijd heeft plaats gemaakt voor de genetische klassenstrijd, in naam van het antiseksisme en het antiracisme. Ook de bescherming die de gelijkwaardige  behandeling nastreeft van de massa’s armen heeft plaats gemaakt  voor de voorrangsbehandeling ter bescherming van «hen die anders zijn».

Het marxisme blijft actief onder een valse naam en een valse identiteit, bijna in een transgenetische vorm, als een desintegrerende geest van de werkelijkheid en van de betekenis ervan, van het religieuze en het essentiële principe, van de beginselen en de structuren waarop de traditionele maatschappij gevormd is. Het einde van het marxisme, sinds lang geopenbaard, is een geval van schijndood.

Door Marcello Veneziani (Zie voetnoot )

Vertaling: Hans den Hollander

Bron: Il Giornale van 14 mei 2012

 


© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. – Via G. Negri 4 – 20123 Milano – P.IVA 05524110961

Marcello Veneziani schrijft al jaren voor  «Il Giornale». Hij heeft met vele andere dag- en weekbladen samengewerkt, waaronder  Il Messaggero, La Repubblica, La Stampa, il Secolo d’Italia, L’Espresso, Panorama, Il Mattino, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e La Gazzetta del Mezzogiorno.

Sinds 2009 is hij columnist voor «Il Giornale».

Hits: 1813
facebooktwittergoogle_plusmailby feather

18 reacties op “Uiteindelijk heeft Marx gewonnen”

 1. Filantroop zegt:

  Wat ik in ieder geval zeker kan vaststellen is het duivelspact dat de christenheid met het goddeloze marxisme sloot. En dat begon zich al in de jaren zestig van de vorige eeuw af te tekenen, met de opkomst van de bevrijdingstheologie, de PPR en de beïnvloeding vanuit de toen nog Katholieke Universiteit Nijmegen.

  En dat in een periode dat het communisme in Europa van uiterlijk verwisselde door het eurocommunisme te noemen, naar het idee van de Italiaanse communist Antonio Gramsci.

  Het communisme moest daarmee een menselijker gezicht krijgen, werd parlementair democratisch en kwam op voor vrouwen, en homo’s. Maar door de komst van de islam, het verdwijnen van het proletariaat als doelgroep, moesten de vrouwen en homo’s plaats inruimen voor moslims en andere minderheden. Zeg maar, het gezicht van Jan Marijnissen en Emile Roemer.

 2. Cor Stoker zegt:

  Persoonlijk zie ik meer en meer een ontwikkeling van het verdwijnen van de tegenstellingen, zoals de puur Christelijke contra de linkse Arbeidersbeweging, zelfs het Liberalisme is verworden tot een soort van Liberaal Socialisme, slechts de etiketten zijn gebleven, maar de ideologieën zijn vervangen voor pragmatisme, populisme (jazeker allemaal doen ze aan populisme) waarbij de particraten en technocraten de handen ineen hebben geslagen en zich bedienen van vals vlaggen.

  Kijk maar eens hoe de PvdA een bolwerk voor de Islam is geworden, terwijl het CDA ook in die vijver is gaan vissen, want ze ge- en misbruiken die religie voor hun eigen agenda’s.

  Het ontmantelen van het nationalisme ten faveure van het collectivisme maar wel geleidt en beheerst/overheerst door de particraten die samen met de technocraten de macht hebben en de burgers verworden zijn tot stemvee, dat slechts periodiek de stoelendans mag bepalen, maar altijd weer wakker wordt in een maatschappij die beheerst wordt door een relatief kleine bestuurlijke elite.

  Je kan dat communisme noemen, het is slechts een etiket, want het heeft niets met het Marxisme of aanverwante ideologie te maken.

  Dit is slechts mijn mening

 3. Fluit en duit. Cherchez la femme. De bevrediging van het individu zelf. Daar komt goed en kwaad vandaan.

  Cultuur en ideologie/religie ontstaat niet van bovenaf maar vanuit het individu. Het volk krijgt wat het verdient.

  Marx c.s. waren zieners. Ze duidden het onderhuids gemor in de bevolking en fantaseerden dat de toekomst in met een operatieplan.

  Ze hebben gelijk gehad. The Borg is onafwendbaar op komst. De koningin daarvan hebben we laatst al gezien, met een stekker.

 4. Cor Stoker zegt:

  Ik ben geen Trekkie en al helemaal geen sience fiction adept, al kan ik veel van die dingen plaatsen en beschouw Jules Verne tot een visionair zoals ook anderen, maar The Borg gaat me een stapje te ver, al moet ik toegeven dat er veel is wat we niet zien maar wel merken

 5. Ik ben ook geen Trekkie en sta gewoon de hele dag met de voeten in de soep te roeren.

  Wat ik bedoel met “The Borg is coming” is de treffende gelijkenis ervan met onze eigen collectivisten. Net als de echte Borg zullen ze bijna zeker de aarde leegvreten en dan naar de volgende planeet vertrekken om het kunstje opnieuw te flikken.

  Het beste tegen insecten was vroeger DDT of de flitspuit. De fik erin wil ook nog wel eens helpen.

 6. Leg de mensen nou eens uit @Breinbrouwsels dat je het niet over links of rechts hebt in je gezucht, maar over rasechte parasitaire bloedzuigers die je zelfs geen misdadigers kunt noemen omdat je daarmee een hele bevolkingsgroep zou beledigen.

 7. Omdat D.G.Neree klaagt dat er niet gereageerd wordt: Ik weet eigenlijk niet waar te beginnen met het weerleggen van deze visie. Laat ik het er op houden dat allerlei zaken die de auteur aan Marx toeschrijft als zijnde door hem gewenste ontwikkelingen door Marx nu juist als effecten of werkingen van de ontwikkeling van het kapitalisme zijn beschreven. In die zin kun je inderdaad zeggen dat het kapitalisme het programma van Marx netjes heeft gerealiseerd. Het programma van het kapitalisme. Maar dat was nu juist niet zijn politieke programma. Dat bestond uit het organiseren van een beweging die het kapitalisme zou moeten overstijgen en menselijke verhoudingen weer de plaats geven die ze toekomt. Er zitten duidelijk tekortkomingen in dat idee en vooral in de manier waarop dat te realiseren werd gedacht. Volg mij op twitter @VictorOnrust

 8. Cor Stoker zegt:

  @Breinbrowsel

  Ik zie meer overeenkomsten met Animal Farm, maar dat is slechts mijn interpretatie van de situatie.

  Ideologieën zijn altijd misbruikt, als je de ware communist ontmoet is het veelal een gewone arbeider, kom je hoger in de hiërarchie dan ineens komt ook Animal Farm om de hoek kijken, zo is er nauwelijks een echte christen te vinden, want doe goed mensen zijn niet altijd religieuzen en religieuzen zijn niet altijd doe goed mensen.

  Het is altijd zo geweest dat als er een opstand heeft plaats gevonden van het “gewone” volk, er na de opstand bijltjes dag plaats vindt en vervolgens treden er nieuwe (soms oude in een nieuw jasje) regenten in de bestuurlijke organen, omdat het gewone volk zich bassaal bezig houd met het verdienen van het dagelijks brood en het eigen bestaan, waarbij ze nauwelijks te motiveren zijn voor een collectieve samenwerking, waarbij ze de regenten aan de leiband houden, i.p.v. andersom.

 9. Cor Stoker zegt:

  @Victor O
  Het is altijd prettig als schrijvers/vertalers zien dat hun werk gewaardeerd wordt, of dat men kritisch is en daardoor de mensen scherp houd, het is net als een winkel, je kan de mooiste etalage hebben, maar als er niemand binnen komt en alleen voor de ruiten staat, dan is de animo om de winkel uit te breiden of te vernieuwen nihil en uiteindelijk zal dan ook de mooie etalage verdwijnen.

 10. D. G. Neree zegt:

  @Viktor, mijn excuses, ik was op Twitter nogal brutaal. En dat terwijl ik zelf door omstandigheden al dagen niet gereageerd heb hier.

  We zien volgens mij een soort verwaterd socialisme, waarin de mensen volledig tot van alles verplicht zijn, terwijl de banken vrij spel hebben.

  Het wordt geen socialisme genoemd, maar de staat krijgt steeds meer zeggenschap over de mensen, terwijl de toplaag vogelvrij is.

 11. @Cor Stoker
  Animal Farm is de romantische versie van wat ons/onze kleinkinderen nog te wachten staat. Met weemoed zullen wij terugdenken aan die zwijnen. The Borg is het echte werk. Niets ontziend, robotterig tot op het bot met draadjes en chips met ingebouwde horigheid aan The Queen in Brussel. Van Romp-Ui is een goed voorbeeld voor een Borg, of Zalm-Ei. Maar die heeft dan weer een vreemde gespeelde computerlach. Doet het wel goed in griezelfilms.

 12. D. G. Neree zegt:

  Politici als van Rompelsteeltje doen me altijd aan gnomen denken.

 13. cor stoker zegt:

  Om Zalm hangt een walm en ja met een Romp-ui en wat Sap krijg je al snel een ietwat vieze pap

 14. De sprookjesbedenkers waren goede waarnemers en hebben in hun werk de mens tot zijn juiste proporties teruggebracht. Ontdaan van vermommingen en aangeleerde kunstjes blijven er ook alleen maar trollen over met gelukkig hier en daar een paar door uit de waanzin ontsnapte prinsen in een kikkerpak gedroomde prinsessen.

  Nou, toen ik het zei klonk ’t begrijpelijker..

 15. D. G. Neree zegt:

  het is zeer begrijpelijk en een interessante visie

 16. Ron zegt:

  Dag Hans den Hollander, kunnen Italianen dit lezen en begrijpen? Worden er in Italië nog zulke moeilijke woorden gebruikt en begrepen?
  Is Trotsky en trotskisten niet van toepassing op het vertoog? Ron Paul noemt ze neocons en noemt ze bij naam.

  http://www.youtube.com/watch?v=ADINuxdKC4A

 17. Hans den Hollander zegt:

  Dag Ron,

  zoals ik het zie, zitten wij in een periode van een stroomversnelling van ideeën. Een stroomversnelling waarin alle mogelijke ideeën door elkaar gehusseld worden. Veneziani is, in zijn artikel, bezig met de verstrengelingen tussen marxisme, communisme en kapitalisme met allerlei mogelijke tussenvormen. We kunnen daar rustig Trotsky en zijn trotskyisme aan het vertoog toevoegen. Het is een wisselwerking van alle mogelijke, al reeds geopperde ideeën. Dat is het grappige. Dus de neocons kunnen er nog best bij, zonder al te veel te veranderen aan het algemene beeld van deze gekke samenleving. Dit soort mengelmoes bereik je doordat de mensheid zich steeds moet hernieuwen. De nieuwkomers moeten steeds opnieuw van alles bijleren van de ouderen die uit het verleden en het heden weinig nuttigs hebben kunnen distilleren.

  Dit alles is wel te verklaren: de mens is namelijk al eeuwenlang met zichzelf bezig en bouwt theorieën op over de intermenselijke verhoudingen en gedragscodes. En omdat hij zichzelf redelijk goed kent, komt hij met weinig origineels op de proppen. En vaak, als hij het werkelijk niet meer weet, houdt hij op met denken en gaat vechten. Een lichtend voorbeeld is de laatste tijd het Middenoosten.

  Hoe alles precies in elkaar zit, daar moet niet één boek over geschreven worden, maar duizenden. En als je daaronder één origineel betoog vindt, heb je de hoofdprijs gewonnen. We zijn al een paar millennia bezig de denkbeelden van het hebraïsme en het judaïsme te verteren. En nu krijgen we er ook nog het mohammedanisme bij. Hetgeen nog meer roet in ons conceptuele eten gooit. En ondertussen zijn wij, in het bijzonder onze élite, zo stompzinnig geworden dat we ook onze economie volkomen de mist in sturen.

  Je vraagt of Italianen “dit” kunnen lezen en begrijpen? Bedoel je met “dit” het betoog van Veneziani? Als dat zo is, dan kan ik je geruststellen.

 18. Ron zegt:

  Dag Hans, een helikopterview kan nooit kwaad, maar een mens neemt ergens positie. Een democratie zegt rekening te houden met de minderheid -compromis-. Ik zeg waarom niet meteen de kleinst mogelijke minderheid, het individu, als uitgangspunt nemen: libertarisme. Je kunt ook Buddha zijn, maar dan kom je niet op DVC. Libertarisme is Buddha zonder de lethargie.
  Libertarisme gaat uit van het non agressie principe, je loopt dan wel weer meteen tegen het mohammedanisme op dat juist het tegenovergestelde principe huldigt.
  Het blijft tobben.

Trackbacks/Pingbacks


Laat een reactie achter


Het plaatsen van reacties gaat in overeenstemming met de huisetiquette.

Klik om te tekenen:

01

Ein Reich, ein Führer, kein Volk

01

De blogs van onze auteurs

01 FUBAR3 01 01 01

Voor de welvaart en het geluk van uw kinderen

Klont.Uit-de-EU-nu

Uit de Media

01Was Turkije betrokken bij de bomaanslag in Bangkok? Met de recente arrestaties van de vermeende verdachten komt de onvermijdelijke vraag naar voren: Wie is er verantwoordelijk voor deze gruwelijke aanslag waarbij 20 onschuldige mensen het leven lieten? Curiales >>

01Geveinsde macro liefdadigheid versus micro ellende Een vooraf wellicht in de spiegel oefenende politicus noemt de “IPod” en de term “gelukszoeker” als zijnde abjecte aantijgingen waarvan hij als geaffecteerd beschaafd mens beslist niets wil horen. Die tendens loopt uiteraard nog even door, want het is afwachten op de officiële trendbreuk als de situatie echt uit de hand loopt. Feitoffictie >>

01Rusland interveniëert in Syrië Het Russische expeditiekorps, dat volgens Westerse diplomaten deels al aanwezig is in Syrië, zal de komende dagen verder worden versterkt met gevechtshelicopters en moderne jets. Dit betekent een volledige Russische deelname in de Syrische burgeroorlog. Hannibal, Veren of Lood >>

01 Ondanks alle voordelen kunnen nieuwe vrijhandelsverdragen, zoals CETA en TTIP, op forse tegenstand rekenen. Het wordt dus tijd om de effecten en nadelen van vrijhandelsverdragen onder de loep te nemen. Curiales >>

01Gemeente Amsterdam start registratie islamofobie Amsterdam gaat islamofobie apart registreren. Dat blijkt nu een ruime meerderheid van de gemeenteraad voor het initiatief van D66 en VVD is. De partijen zijn bezorgd over geloofsgerelateerd geweld in Amsterdam tegen islamitische Amsterdammers en instellingen. D66 >>

01Is het neerleggen van een varkenskop bij een moskee een vorm van geweld? D66 en VVD willen dat die islamofobie wordt geregistreerd. Het is een maatregel die dicht tegen censuur aanligt. Theodor Holman >>

01AD-lezer: Grenscontroles Europa gelijk weer invoeren Een ruime meerderheid van de AD-lezers wil net als de PVV het verdrag opzeggen. 74 procent wil een herinvoering van de grenscontroles in Europa. Dat blijkt uit een poll op deze website onder ruim 6.000 respondenten. AD >>

01De ‘tristesse’ van de ‘Ruhrpott’ en de dreigende opstand van de Duitse burger Hij weigerde ooit militaire dienst. En als overtuigd vertegenwoordiger van de linkse generatie van mei ’68 geloofde Hans-Wilhelm Halle (65) in internationale solidariteit. Dus dat hij nu als racist en Nazi wordt beschimpt, vindt hij op z’n minst ironisch. Wierd Duk, TPO >>

01Gastcolumn Machiel de Graaf – Buigen helpt niet De islam is tweeledig: enerzijds gematigd en gelovig, anderzijds politiek en gewelddadig. Islam is altijd allebei, maar bij twijfel over een bepaald onderwerp wint de tweede variant het altijd van de eerste. Zo werkt islam. AZC-Alert >>

01Vrouwe Justitia discrimineert PVV'ers In een serie uitzendingen van NPO, "Kijken in de Ziel" sprak presentator Coen Verbraak met leden van de rechterlijke macht. In de aflevering van maandag 24 augustus bleek dat het gesloten, old boys bolwerk een eenzijdig Berufsverbot voor PVV-leden heeft afgekondigd. Pomonieuws >>

01Nu zou je zo'n koe een trechter met jerrycan in zijn aars kunnen douwen en zo gratis methaangas opvangen om onderstaande bosverbrandingsinstallatie op te stoken Maar de EU heft nou eenmaal liever belasting. Beurs.com >>

Dit niet verwijderen s.v.p.

Het is elke dag #Junta-dag

01

Schaakprobleem

Archief

Categorieën