Gecategoriseerd | Letteren, Proza

In 1939

 

 

1.

Portia’s lippen krulden als bloemblaadjes in de hete zon zodra ze aan Imilia dacht. Aan haar oogopslag toen ze kletsnat op die regenachtige dag de lounge van het hotel binnenrende en het eerste oogcontact met haar had. Een ontmoeting die ze zichzelf verbood ooit te vergeten en die ze koesterde als haar eigen leven. Dat ze elkaar een jaar hadden geschreven in een knuffelend woordgebruik en een groeiende openhartigheid was meer het gevolg van Imilia’s extravertheid dan van haar eigen verlangen zich bloot te geven. Imilia was een en al vuur in haar gedrag en kon die schaarse keren dat ze elkaar ontmoetten geen moment haar mond houden. Alsof de angst voor stilte haar dwong tot de zalige expressie waarvan Portia vanaf het begin zo verrukt was. En weer was het eind augustus, zoals het ook eind augustus was op de regenachtige dag van de eerste ontmoeting met Emilia. Dat dwaze drukke kind, dat in Bournmouth was voor een masterclass door een plaatselijke pianogrootheid, maar zich ontpopte tot dartelende vlinder in aanstormende herfsttij.

Imilia’s grenzeloze opgewektheid was voor Portia die eerste bloem die in het vroege voorjaar opduikt terwijl eromheen alles nog in de verdorde staat van de winter verkeert. Het was dezelfde opgewektheid die ze in haar lange brieven uitte. Maar anders dan de augustusdag waarop het regende, brandde de middagzon Portia’s transpiratiedruppels tevoorschijn en probeerde ze die haastig met de manchet van haar blouse te deppen. Want toen ze ademloos de trap van het station van Wherton beklom klonk reeds het zware gehijg van de locomotief die Imilia tot haar zou brengen.

Ondanks de oorlogsstemming die al maanden heerste en een steeds beklemmender greep op de Engelse onverstoorbaarheid kreeg, leek het perron in een verregaande staat van eenzaamheid te verkeren. Een paar dametjes die in het pittoreske winkelstraatje van Wherton hadden gewinkeld en na een laatste slok thee richting huiswaarts togen, stonden met drukke gebaartjes elkaar te verdringen om als eerste de naderende trein in te gaan. Maar nog voordat de trein tot stilstand gekomen was en Portia naar adem snakte in de bittere kolenwalm, had ze Imilia’s wilde haren al uit de openslaande treinportier zien wapperen. En Portia voelde haar adem stokken, haar hart overslaan en zich bijna verstappen over een stapel kranten die nog met de trein mee moesten om het avondnieuws in de wijde omgeving te brengen.

Het was te verrukkelijk om te begrijpen hoe heerlijk het was Imilia’s ogen weer te zien schitteren na een jaar van brieven schrijven en het elkaar laagje voor laagje pellen tot er niets anders overbleef dan dat onbestendige gevoel van liefde die naar beantwoording snakte.

Maar was het niet egoïstisch in het naderende onheil van een oorlog in zo’n madeliefjesidylle te verdrinken en elkaar maandenlang laagje voor laagje binnen te dringen? En was het nog wel te snappen dat terwijl Europa in een oorlog dreigde te ontaarden en mensen in Duitsland in kampen verdwenen feeërieke openluchtrecitals bezocht werden met na afloop buffetten met champagne?

Maar toen Imilia wild uit de trein sprong kon Portia niets anders dan haar verlangend in haar armen sluiten en een zusterlijke kus op haar verhitte gezicht persen. En er was niets dat Imilia haar hier in de weg legde.

“Eindelijk dan,” probeerde Portia de gêne die na de kus begon te groeien te weerstaan. En ze keek Imilia recht in de ogen zoals ze die dagen in Bournmouth niet één keer gedurfd had.

“Ja, eindelijk dus. Hier ben ik dan,” schaterde Imilia zo luid met haar hoge stemmetje dat de bezwete kruier zijn zware last van schrik liet vallen en de jonge vrouwen met een genadeloos verwijtende blik bekeek. Want uitbundigheid werd in Wherton al lang niet meer gewaardeerd.

Nadat de Humber schokkend en kuchend opgetrokken was kon Portia nog maar net de bloemenstal die in eeuwige trouw voor het station stond ontwijken, de voorbijgangers in verbijstering hoofdschuddend achterlatend.

“Je zult moeten wennen aan de orde en tucht die hier heerst. Een glimlach is hier al een misdaad. In Wherton wordt zwaar geleden onder de toorn Gods.”

“Heerlijk om er tegenin te gaan. We laten ze zien dat er leven vóór de dood is,” zei Imilia, terwijl ze met haar lenige vingers onwaardig voor een aanstormende pianogrootheid op het dashboard van de Humber roffelde.”

“Spaar je vingers maar voor de Bösendorfer. Ik wil weer weg zwelgen bij Schumann.”

“Träumerei?”

“Ja, en daarna Der Dichter spricht. Beloofd?”

“Ik speel ze allemaal voor je.”

En Portia spoot in de extase die het vooruitzicht van het samenzijn met Imilia haar nú al schonk zo snel de bocht door dat zij en Imilia elkaar in een wilde botsing ontmoetten. Zo krachtig zelfs dat het op meer leek dan op alleen een toevallige aanraking. 

 

2.

Als heksen brouwden ze in het piepkleine keukentje van de cottage de rokerige thee waar Portia zo dol op was en waar Imilia haar keel van moest schrapen. Het samenzijn voelde zo knus als oude dametjes die gevangen in zorgeloosheid bij het minst geringste bedroefd in kanten zakdoekjes snuffelen. Maar onder die oppervlakkigheid en de lichte onderwerpen die ze wisselden, groeide in Portia het verlangen Imilia te zeggen wat ze haar nooit kon zeggen. Wat ze in de inspannende briefwisseling met Imilia in cryptische omzwervingen gedwongen was te versluieren, kon ze nooit oog in oog aan haar openbaren. Rondom haar verlangen had zich een kluwen van ondoordringbare doorntakken gevlochten. Alleen met een pijnigende voorzichtigheid was die te doordringen.

De schijnbaar oppervlakkige kiekjes van uitstapjes die Portia van haar ontvangen had deden haar niet vermoeden dat Imilia haar slechts als die toevallige ontmoeting in Bournmouth zag. Welke jonge vrouw stuurt haar foto’s op aan een andere jonge vrouw zonder er iets meer mee te bedoelen dan haar anekdotisch te informeren? Die foto’s kregen dan ook de rol van relict toegewezen tussen alle andere kostbare herinneringen.

Toen Imilia eindelijk na eerst demonstratief aan haar vingers getrokken te hebben aan de Bösendorfer plaatsnam en Portia het waagde haar ogen van het dieprode velours van de pianokrukzitting te laten afdwalen naar haar kuiten waar die overgingen in haar knieholten, verdronk ze in zo veel schaamteloos verlangen dat ze het uit kon schreeuwen. Zo mooi ze daar zat, zo parmantig, zo oprecht naïef en vertederend als ze zich haar van Bournmouth herinnerde, zo wilde ze haar zeggen wat ze onmogelijk kon zeggen.  

“Ik speel het dus uit m’n hoofd,” klonk Imilia alsof ze bang was te falen en daar al een excuus voor verzon.

En toen de eerste maten klonken en ze Imilia zag deinen in Schumanns bedwelmende sentimentaliteit, schoven haar de eerste beelden tegemoet van het bezoek dat ze samen gebracht hadden aan het graf van de schijfster Mary Shelley bij de Saint Peter’s Church. Hoe ze samen de lange trap beklommen naar de tombe en Portia zich volzoog aan de stemming van het moment. Het moment dat Imilia haar hand greep alsof ze samen een dierbare ten graven droegen en dat moment samen innig deelden.

De hoge statige bomen achter de tombe kleurden al in een herfstachtig verval en wat er al aan gebladerte gevallen was schonk een indringende geur van afsterving en rotting. Omgeven door zo veel dood stonden ze daar in vlagen wind en regen een weemoedigheid te delen die zich niet aan twee vrouwen van midden twintig zou moeten openbaren.

Imilia, ook al zat ze ingetogen te spelen, danste met haar schouders, armen en virtuoze vingers. En wanneer ze de pedalen beroerde werd het een mystiek ballet van zweven op de klanken van de hoogbejaarde Bösendorfer. In de kleine zitkamer klonk het overdadig en drong het in een oppermachtig timbre tot diep Portia’s lichaam binnen. Het voelde als een penetreren bij iedere dansbeweging die Imilia aan het klavier maakte. Het voelde als de seks tussen twee vrouwen die Portia nog nooit ondergaan had. Lispelend strelen, bij de tere hoge noten. Bonken en stampen als de noten uit het lage register kwamen.

De stilte die erna ontstond voelde als de rituele devotie die ze zich van haar kinderjaren in de kerk herinnerde nadat ze opeens in de openlucht stond en zich uit de trance van de liturgie moest bevrijden.

“Het was heel mooi,” zei Portia met een gortdroge keel van ontroering. En ze besefte hoe plat en aards die opmerking was bij alle emotie die het pianospel haar had ontlokt. Maar wat kon ze anders zeggen dan wat ze had gezegd? Vertellen over de zinnelijke extase die ze ondergaan had was net zo onmogelijk als zeggen dat ze van Imilia hield op een manier die haar nooit toegestaan zou zijn als Imilia die liefde niet beantwoorden zou. En zo stierf die dag in de gewone knusheid, want kon ze haar ooit vertellen wat ze voor haar voelde zonder dat Imilia dat verderfelijk zou vinden?

 

3.

De geurige moerasjes bij de ruïne van Thurstonfield waren voor Portia de heiligdommen waar ze zich in de tragische stilte van het alleen-zijn terugtrok. Daar ging ze met boeken en een strooien hoedje onder één van de wilgen zitten luisteren naar wat de stilte aan geluiden kon voortbrengen. Het diepe gezoem van zweefvliegen die met hun katachtige sprongen naar minieme insectjes doken. De oeverzwaluwen die met hoog krassende geluid tot diep in haar maag te voelen waren. De klaaglijke weemoedigheid van een miauwende buizerd die op warme dagen altijd hoger klom en cirkelend het landschap bespiedde.

Het waren de geheimen die ze voor het eerst aan een ander prijs wilde geven toen ze de tweede dag van het logeerpartijtje Imilia meevoerde naar haar heiligdommen. En Imilia was verrukt over zo veel stilte en landschappelijke schoonheid.

“Hier zit ik vaak,” zei Portia terwijl ze Imilia aan haar arm trok om haar te bewegen precies daar te gaan zitten waar ze zelf altijd zat.

“Hier heb ik het stuk over Mary Shelley geschreven. Tot in de schemering zat ik er mijn hoofd over te pijnigen.”

“Een heerlijk plekje. Zo beschut en aangenaam met dat zonnetje.”

Imilia ging naast Portia zitten, omsloot met haar armen haar ingetrokken benen en begon zwijgend om zich heen te kijken. Omhoog, naar het dak van loof waar door de gaten zonnestralen omlaag daalden die in het water een mystieke walm veroorzaakten. Voor zich uit, waar eenden, meerkoeten en waterhoentjes loom na een zwaar seizoen sporen trokken in het kroos. En toen opzij, naar Portia die op dat moment ook opzij keek. Dat moment van oogcontact in die stilte voelde voor Portia als een ontroerend hoogtepunt. Op die plek had ze, worstelend aan het artikel die de kans van haar leven was om een vaste aanstelling te krijgen bij de The Wherton Chronicle, zich diepzinnig aan de herinneringen aan Imilia gewijd.

“Eigenlijk besef ik dat ik je nooit ontmoet had zonder die opdracht. Is de gedachte niet vreselijk dat sommige dingen van zo ontzettend veel toeval afhankelijk zijn? Dat je maar zo weinig werkelijke invloed hebt op wat er met je gebeurt, vind ik soms echt pijnigend.”

“Je hebt die opdracht gekregen en je was in Bournmouth. Dat is het belangrijkste,” reageerde Imilia voor wie diepzinnigheid vooral de interpretatie van de tekens op een partituur was.

“Dat je hier nu bent had bijna niet kunnen gebeuren als George Livett niet op het zalige idee gekomen was een artikel over het leven van Mary Shelley te eisen. Waarom geen Jane Austen of Charlotte Brontë? Dan was ik niet in dat hotel in Bournmouth geweest. Dan had ik samen met saaie dagjesmensen oneerbiedig in het Winchester Cathedral over de grafsteen van Jane Austen gelopen. Het is beangstigd dat je levensloop zo afhankelijk is van toevalligheden.”

Imilia schoof in wat op een ongeduldig gebaar of pose leek haar kin over haar knieën.

“Als het altijd zo gaat is het toch normaal?” zei ze na een secondelang peinzend kijken over de plas die opeens weer tot leven leek te komen toen het silhouet van een roofvogel dreigend over cirkelde.

“Door ook zo’n toeval ga ik op tournee door Duitsland,” zei ze met net zo’n soort dreiging in haar stem als die de roofvogel onder de ongeruste watervogels veroorzaakte.

“Naar Duitsland! Dat meen je niet,” barstte Portia in oprechte verontwaardiging uit.

“Mijn moeder kent daar belangrijke mensen. Het is de kans van mijn leven.”

“En Hitler dan?”

“Ik maak muziek, geen politiek. Mams vindt dat het tournee door Duitsland goed voor mijn carrière is.”

“En als er oorlog uitbreekt?”

“Er komt echt geen oorlog. Ze zeggen al een tijd dat er oorlog komt, en nog steeds is het geen oorlog. Dat hebben ze ook afgesproken.”

“Ja, in München, bedoel je,” reageerde Portia met net iets te veel ironie in haar stem.

Een drietal dagpauwoogvlinders dartelden om elkaar heen, stegen in het zonlicht hoger en hoger tot ze stipjes werden en verdwenen. En alsof hiervan een diepe symbolische betekenis uitging lieten Portia en Emilia het onderwerp even rusten en schoven zich op hun rug, zich overgevend aan de indrukwekkendheid van de natuur die in de late augustuszon al een zwanenzang was begonnen.

 

4.

Na het ontbijt begon Imilia aan het zwijgzame ritueel van pakken en afscheid nemen. Pas nadat ze haar sobere koffertje op de gang gezet had kwam Portia tot ontwaken uit haar somberheid. Het gevoel afhankelijk te zijn van machten die buiten haar om haar levensloop bepaalden schonk de bitterheid die het afscheid alleen maar zou bemoeilijken. En het was zelfs zo dat ze zoals ze zich nu voelde bedacht dat het beter geweest zou zijn als ze Imilia nooit ontmoet had. Maar in het halfduister van de gang zag Imilia er zo verloren uit dat Portia zich door schuldgevoel overladen voelde. En was het niet dat valse kreng die haar moeder toch was, die dit allemaal veroorzaakt had? Zoals ze Imilia in het hotel in Bournmouth als een waakhond belegerde en haar geen moment rust gunde. Zelfs tijdens het op adem komen bij een kop thee kroop ze venijnig als een wurgslag de lounge binnen om Imilia aan zich te onderwerpen en haar moreel te chanteren met een tirade over hoe ze zich opofferde voor haar carrière als concertpianiste. 

Nog de avond voor haar vertrek had Imilia bij een glas sherry nog eens uitgelegd dat het tournee door Duitsland beslist niet gevaarlijk zou zijn. Haar moeder had invloedrijke vrienden die weer invloedrijke contacten in Duitsland hadden. Maar over wie die invloedrijke contacten waren liet ze Portia in het ongewisse.

“Zodra ik in Baden-Baden ben schrijf ik je een lange brief. En ik schrijf je dan naar welk hotel je mij kan schrijven. Ik weet dan meer over de route van het tournee.”

En Portia voelde het genot van het zien van Imilia’s optimisme wegebben in een akelig voorgevoel dat vanaf dat moment alleen maar toenam.

In de Humber naar het afscheid op het station dat als een executie voelde heerste een gevoelige stilte die pas onderbroken werd toen ze stuitten op een ongewoon grote hoeveelheid militairen die in zware bepakking aan de wegkant bivakkeerden en kennelijk op een marsorder wachtten. Het voelde als een slecht voorteken dat Imilia zwijgzaam ontweek.

“Er hangt echt iets in de lucht,” zei Portia zo zacht mogelijk omdat ze wist dat Imilia onvermurwbaar zou reageren als ze weer zou pogen haar van het tournee af te houden. En nu ze wist dat het niet Imilia maar haar moeder was die hier bepalend was, kon ze haar niet nog langer pijnigen met het aansporen van de onzekerheid waaronder ze gebukt ging.

Zelfs voor het anders zo verlaten station van Wherton stonden militairen te wachten. Er hing een penetrante geur van tabak en mannenzweet. Zo moet de angst geroken hebben die Portia’s vader met het 4e Regiment Karabiniers aan de vooravond van het bloedbad van Passchendaele opgesnoven had.

Het voelde eng toen ze met Imilia de zich geruisloos openende poort van militairen doorging en er van de troep slechts gedempte opmerkingen klonken waar normaal op vingers gefloten zou zijn en het vunzige opmerkingen geregend zou hebben. Zoals vogels onheilsverwachtingen in hun gedrag vertalen, zo leken de militairen in een stemming van terneergeslagenheid verzonken te zijn. Desondanks bleef imilia een opgewektheid veinzen, zoals ze daar met korte snelle pasjes over het perron liep dat voor Portia het schavot was. De geladenheid draaide messcherp in haar lichaam tot de metalige stem uit de stationsluidspreker een uitstel van de executie van een half uur aankondigde.

“Er is nog tijd voor thee,” zei Portia en ze troonde Imilia bijna met geweld aan de arm mee naar de stationsrestauratie waar het blauw zag van de sigarettenwalm. Ze wrongen zich door het kluwen van militairen om een rustig plekje te zoeken waar ze het laatste moment van hun samenzijn ongestoord konden delen.

Imilia sleepte moedig haar koffertje met zich mee en zette die veilig weg onder de enige nog onbezette tafel. Daar bleven ze in de magie van de wegtikkende seconden boven de dampende thee hangen, zwijgzaam wachtend om elkaar het belangrijkste in de laatste seconden toe te vertrouwen. Tot de trein het station binnenreed en de stationsrestauratie in een explosie van kabaal en geweld leegstroomde. Daar, in de verwarring van die mensenmassa, liet imilia haar koffertje vallen en greep ze Portia wild beet. De kus op haar mond voelde bijna kwaad en gewelddadig. Alsof ze in een impuls begreep wat ze aanrichtte met haar vertrek uit Portia’s leven. Maar misschien was het haar manier om Portia te vertellen dat ze van haar hield.

Nadat ze zich met moeite een coupé binnen had gevochten en plekje bij het raam had weten te veroveren om nog op een laatste oogcontact met Portia te hopen, probeerde Imilia met een hopeloze poging het kiepvenster in het raam open te krijgen. Haar bleke handen die woedend rukten aan de grendel, haar machteloze gelaatsuitdrukking en de lippen die bewogen alsof ze iets riep, zou Portia nooit meer uit haar herinnering wissen.  

Toen de trein hijgend vertrok en Portia de resten van Imilia’s hopeloze gezicht zag oplossen in de grauwe chaos van de coupé, wist ze dat dat de allerlaatste keer was dat ze haar zien zou. Alsof ze toen al voorvoelde dat die lange brief uit Baden-Baden haar nooit zou bereiken omdat op dat moment de oorlog al uitgebroken was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hits: 677
facebooktwittergoogle_plusmailby feather

4 reacties op “In 1939”

 1. V.K. zegt:

  -Het voorgevoel dat de eerste kus ook de laatste is, de mislukte poging om het raam open te doen geeft al aan dat de kus wederzijds was.

 2. Filantroop zegt:

  Vanuit de oksels van moeder natuur, een levensteken van de vuige Filantroop, die tussen de libellen (nee, niet de lellenbellen) zit. Tja, wat wil je met een bloedrode heidelibel zowat op je schoot.

  @V.K.

  Kan me na lezing van bovenstaande novelle wel verenigen met je veronderstelling.

 3. Philippine zegt:

  Vroeger was er ook al een Upstairs Downstairs serie. Daar keek ik heel graag naar.

  http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2094223/Upstairs-Downstairs-reveals-lesbian-love-affair-storyline-compete-Downton.html

 4. Filantroop zegt:

  Bij en rondom een poel op dit moment volop vlinders, libellen en amfibieën van wie de boomkikker het meest om aandacht vraagt. De zomervogels houden een magistraal koor. Een sperwer houdt het hele zwikje in de gaten.

Trackbacks/Pingbacks


Laat een reactie achter


Het plaatsen van reacties gaat in overeenstemming met de huisetiquette.

De blogs van onze auteurs

01 FUBAR3 01 01 01

Recente reacties

Voor de welvaart en het geluk van uw kinderen

Klont.Uit-de-EU-nu

Uit de Media

01De mystieke verlate zelfmoord van het Duitse volk Demografie en etniciteit is de essentie van de discussie, en juist dat is dan ook tegelijk het grote taboe. Wie de bevolking van Afrika overzet naar Europa verandert Europa in Afrika met Europese decorstukken. Joost Niemöller >>

01Closeread: het anti-Wilders ‘Commentaar’ van de Volkskrant “De asielzoekersstroom dreigt Nederland te verdelen.” Mede dankzij linkse media als de Volkskrant. Waarschijnlijk ga je nu een voorbeeld geven van hoe dat moet als moralistische linkse journalist Nederland verdelen? TPO >>

01De Irandeal, deel 1: De gekte en beloften van de Führers Het is inmiddels al weer 27 jaar geleden dat Rafsanjani – toen president en nu nog steeds zeer invloedrijk binnen het theocratische regime – verklaarde dat de Iraniërs “…zichzelf moeten voorzien van de mogelijkheid van zowel offensief als defensief gebruik van chemische, bacteriologische en ‘radiologische’ wapens”. Frans Groenendijk, Veren of Lood >>

01Rusland doet in 3 dagen wat het Westen 3 jaar niet wilde doen: ISIS verjagen Rusland laat de wereld zien dat het voor een modern leger helemaal niet zo moeilijk is om islamitische terreurgroepen uit te schakelen. Volgens Rusland voert Amerika in werkelijkheid zelfs helemáál geen bombardementen op ISIS uit (2). XanderNieuws >>

01 Klagende bewoners Purmerend wonen in villarijke goudkust U dacht dat het vooral de ‘geatoeerde onderklasse’ was die steen en been klaagt over de komst van asielzoekers? Niet in Purmerend. TPO >> Wat een dikke fukking typo trouwens Brussen, "geatoeerde'

01Jean Raspail: "We are only at the beginning..." Here is an interview with Jean Raspail that appears in Le Point. It is no surprise that he is unashamedly realistic about the inevitable collapse of Western civilization - unless we give up our "compassion". GalliaWatch >>

01Open brief van ongeruste mama naar de Belgische politiek gaat viraal Terwijl duizenden mensen vorig weekend hebben deelgenomen aan de solidariteitsmars voor vluchtelingen in Brussel blijkt toch niet iedereen dezelfde mening te delen. Clint >>

01 Waarom wil de EU Europa overspoelen met moslims ? Want de EU is helemaal niet van plan de macht in de EU landen over te dragen aan de islam, de moslims zijn slechts een tool, een middel voor de EU om de totale macht in de EU landen over te nemen. Geen Nieuws >>

01Migrantenstroom naar Europa is geen toeval Sky News meldde onlangs over handboeken die gratis worden verspreid aan migranten in Turkije. Deze handboeken bevatten alle informatie die migranten nodig hebben wanneer ze naar Europa komen, met inbegrip van alarm telefoonnummers in het geval ze in de problemen komen. De^Mol >>

01Het was mooi in Iran toch, Bert? Beste Bert, het was een mooi bezoek aan Iran, toch? Genoten van de paleizen en de brede grijnzen van de gastheren? Enig idee hoeveel mensen er zijn opgehangen of zijn doodgemarteld tijdens jouw bezoek? Leon de Winter, E.J. Bron >>

01Waarover men niet spreekt ~ Wim van Rooy Al maanden voor het verschijnen veroorzaakte dit boek een enorme ophef in Vlaanderen en Nederland. Nooit eerder riepen gelouterde en bezonken gedachten zoveel weerstand op, nog voor ze publiek uitgesproken waren. De Blauwe Tijger >>

01Profeet Mohammed beledigen - is Mohammed een terrorist? Moslims die gewelddaden plegen in de naam van Allah, kunnen met het grootste gemak rechtvaardiging vinden voor hun daden in de leringen van de koran én in de wandel en handel van Mohammed zelf info-nu >>

Dit niet verwijderen s.v.p.

Het is elke dag #Junta-dag

01

Schaakprobleem

Archief

Categorieën